Her har den første salva i Høviktunnelen gått.
Her har den første salva i Høviktunnelen gått. (Foto: Dagrunn Husum/Statens vegvesen)

Drivingen av Høviktunnelen er i gang

Den aller første salva var liten, men milepælen er stor.

Høviktunnelen på to kilometer utgjør så mye som halvparten av strekningen E18 Lysaker-Ramstadsletta. Tunnelen skal bygges fra Høvik og Strand. Og det er ved Ramstadsletta på Høviksiden at Skanska nå er i gang med den store jobben, skriver Vegvesenet i en melding.

Høviktunnelen

  • Ca 1950 meter E18-tunnel i to løp med tre kjørefelt i hver retning. Ett felt i hver retning er kollektiv-/sambruksfelt.
  • Det meste av tunnelen ( ca 1750 meter i hvert løp) går i berg. Resten er betongtunnel.
  • 14 havarinisjer der kjøretøy kan stoppe ved evt. problemer.
  • Teknisk bygg felt inn i et bergrom på 3600 m3
  • 2 pumpestasjoner for å behandle vannet i tunnelen under drift.
  • 28 nødstasjonsnisjer til bruk i nødstilfelle.
  • 7 tverrforbindelser
  • 1 sedimenteringsbasseng

I tillegg skal det bygges en ventilasjonstunnel på 30 meter med inngang fra Ramstadsletta. Her bygges også ventilasjonstårn til senere bruk.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog var sprengningsassistent og trykket på utløserknappen på ettermiddagen 9. januar. Og med et smell var drivingen av Høviktunnelen offisielt i gang.

Den aller første salva i Høviktunnelen ble markert med tunnelkake og gratulasjonshilsener fra både ordfører og representanter fra Skanska og Statens vegvesen. Ordfører Lisbeth Hammer Krog gav uttrykk for at hun var imponert over arbeidet som er gjort på prosjektet så langt.

– Å ha kommet hit at arbeidet med Høviktunnelen starter, er en kjempeviktig milepæl for både oss i kommunen og for dere som jobber med tunnelen. Det har stor verdi å stoppe opp litt og markere denne milepælen, sa hun.

Kompleks tunnelbygging

Høviktunnelen skal bygges i to løp som hver får tre kjørefelt. To kilometer er litt beskjeden lengde i tunnelsammenheng i Norge. Men det er tettbebygd område, nærhet til Drammensbanen og dagens E18 med der 90.000 biler passerer daglig, lav overdekning og dårlig fjell. Her blir det mye komplekst arbeid før tunnelen står ferdig i 2028.

Les også

Forsiden akkurat nå