Driftskontrakten for riksveiene i søndre del av Trøndelag krymper noe i kontraktsperioden, siden riksvei 70 tas ut i 2023.
Driftskontrakten for riksveiene i søndre del av Trøndelag krymper noe i kontraktsperioden, siden riksvei 70 tas ut i 2023. (Illustrasjonsfoto: Frode Hansen)

Driftskontrakt 9401

Driftskontrakten for riksveiene i søndre Trøndelag er lyst ut

Kontrakten inneholder 483 kilometer riksvei.

Nå lyser Vegvesenet ut Driftskontrakt 9401 Trondheim 2020-2025.

Det er snakk om drift og vedlikehold av riksveier med tilhørende anlegg i disse kommunene i Trøndelag: Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Melhus, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Meråker, Levanger og Verdal.

Vegnettet ser slik ut:

Fra og med september 2020 til og med august 2023: 483 kilometer riksvei, hvorav 70 kilometer er tilhørende gang og sykkelvei.

De to neste årene er veilengden redusert til 449 kilometer, for da tas riksvei 70 med tilhørende gang- og sykkelvei ut av kontrakten.

Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder fra august 2025.

Trafikken på vegnettet varierer fra rundt 100 til omkring 48.000 i ÅDT.

Vegvesenet avholder tilbudskonferanse den 25. februar på Sandmoen kro på Tiller.

Frist for å gi tilbud er 23. mars 2020.

Les også

Forsiden akkurat nå