Fylkesveg 503 går gjenom den berømte Gloppedalsura som deles av grensen mellom kommunene Bjerkreim og Gjesdal. Begge ligger i driftsområdet Dalane.
Fylkesveg 503 går gjenom den berømte Gloppedalsura som deles av grensen mellom kommunene Bjerkreim og Gjesdal. Begge ligger i driftsområdet Dalane. (Bilde: Google)

Driftskontrakt for Dalane er utlyst

Sesongen for utlysning av driftskontrakter er ikke over. Nå vil Vegvesenet ha pris på drift og vedlikehold av området Dalane i Sør-Rogaland. Interesserte entreprenører må regne ferdig innen 20. april.

I motsetning til de aller fleste driftskontrakter gjelder ikke denne i fem år, men i seks. Årsaken finnes i naboområdet Stavanger. Der valgte Vegvesenet å benytte seg av opsjonen på et års forlengelse. Det førte til at neste kontraktsperiode begynner samtidig for to områder som ligger ved siden av hverandre.

For å hindre at det samme skjer neste gang de to kontraktene skal fornyes, valgte Vegvesenet seks års kontraktstid for oppdraget i Dalane.

Forrige gang dette oppdraget ble utlyst gikk kontrakten til Lemminkäinen. Etter oppkjøp og navneskifte er det nå Presis Vegdrift som har driftsansvaret. Kontrakten som ble signert for seks år siden, var på 199,7 millioner kroner.

Området Dalane består av kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal, nesten hele Hå og deler av Gjesdal og Time.

I området er det 86,2 km riksveg, 563,7 km fylkesveg og 50,3 km gang/sykkelveg.

Forsiden akkurat nå