Representanter fra entreprenør, Statens vegvesen og Vestfold fylke under mottagelsen av prisen. Foran fra venstre Veidrifts driftsansvarlige Øyvind Stokkedal og regionvegsjef i Statens vegvesen Kjell Inge Davik.
Representanter fra entreprenør, Statens vegvesen og Vestfold fylke under mottagelsen av prisen. Foran fra venstre Veidrifts driftsansvarlige Øyvind Stokkedal og regionvegsjef i Statens vegvesen Kjell Inge Davik.

Driftskontrakt fikk hederlig omtale

For første gang har en driftskontrakt fått hedrende omtale i forbindelse med utdeling av Vakre vegers pris. Roadworks-selskapet Veidrift AS fikk prisen for driftskontrakt Vestfold øst.

Juryen mener utviklingen av driftskontrakten for Vestfold øst er et fremragende eksempel på hvordan samspillet mellom vegholder og driftsoperatør kan utvikles til stadig bedre resultater over tid. I utviklingen og kvalitetssikringen av dette driftsarbeidet ligger viktig læring for andre driftsområder, både innenfor Statens vegvesen og for andre forvaltninger.

-Det er i hverdagens transportbehov trafikantene kan bedømme kvaliteten av Vegvesenets arbeid. Ofte oppleves denne kvaliteten som en direkte konsekvens av hvordan de daglige driftsoppgavene utføres, heter det i uttalelsen fra juryen.

Forsiden akkurat nå