Denn illustrasjon fra Rambøll og Sweco viser en tenkt bruløsning over Sulafjorden
Denn illustrasjon fra Rambøll og Sweco viser en tenkt bruløsning over Sulafjorden

E39

Dr.techn Olav Olsen og Norconsult skal prosjektere tre fjordkryssinger i Møre og Romsdal

Arbeidsfellesskapet skal lage prosjekteringsgrunnlaget for de tre planlagte brukryssinger på E39 over Halsafjorden, Sulafjorden og Vartdalsfjorden.

Det er Statens vegvesen som melder at de har inngått kontrakt med arbeidsfellesskapet Dr.techn. Olav Olsen og Norconsult.

– De siste årene har vi gjennomført et betydelig arbeid med innsamling av måledata i fjordsystemene på de tre fjordene, sier prosjektleder Jørn Arve Hasselø.

Han forteller at måleprogrammet omfatter blant annet vind-, strøm- og bølgemålinger, dybdedata og terrengmodeller av havbunn samt marine grunnundersøkelser. Disse målingene blir fortløpende analysert og tolket. Nå skal resultatene av disse målingene danne grunnlaget for utviklingen av et regelverk for prosjektering av de ulike brukonseptene.

Hasselø forklarer at utvikling av prosjekteringsregler for disse store, komplekse bruene er et nødvendig forarbeid som må utføres før noe kan bygges, og inkluderer grunnlaget for planlegging, beskrivelse, tegninger, dimensjonering og beregninger. Denne planleggingen og prosjekteringen omfatter også kostnadsberegninger.

– Når prosjekteringsgrunnlaget er fastlagt, skal dette benyttes til planlegging og prosjektering av forprosjekter for brukonseptene over Halsafjorden, Sulafjorden og Vartdalsfjorden. Vi ser frem til et godt samarbeid med Dr.techn. Olav Olsen og Norconsult, sier Hasselø.

Les også

Forsiden akkurat nå