Dømt: Planla egen virksomhet mens han fortsatt var ansatt

Han planla konkurrerende virksomhet mens han fortsatt var ansatt i BMO Tunnelsikring. Nå er han dømt til å betale 5 millioner kroner i erstatning og saksomkostninger.

General view of a tunnel
General view of a tunnel Bilde: Colourbox
20. juni 2017 - 10:45

Saken dreier seg om såkalt ulovfestet rett om lojalitet i arbeidsforhold, der en tidligere ansatt planla og etablerte egen virksomhet mens han fortsatt hadde en ledende stilling i BMO Tunnelsikring AS.

Etter at vedkommende sluttet i selskapet våren 2016, fikk den dømte med seg tilsammen 14 av de ansatte fra BMO Tunnelsikring over i sitt nyetablerte selskap AG Tunnel AS.

Selskapet sikret seg jobben med vann- og frostsikring i Jobergtunnelen i Hordaland i konkurranse med BMO Tunnelsikring, noe retten mener skjedde i en klar motarbeidelse av hans arbeidsgivers interesser. Oppdraget fikk de av hovedentreprenøren på prosjektet, Metrostav.

 

-Åpenbar strid med arbeidsgivers interesser

-Samlet sett er retten ikke i tvil om at den ansattes handlemåte i relasjon med Metrostav, og unnlatelsen av å informere BMOT om dette, var så klandreverdig og i åpenbar strid med arbeidsgivers interesser at den må ansees som et brudd på lojalitetsplikten overfor BMOT, uttaler retten i sin kjennelse.

Retten finner det også sannsynlig at AG Tunnel sikret seg jobben i Liatunnelen i Hordaland gjennom sin kunnskap om BMOs kalkyler, priser og tilbudssum. Retten konkluderer med at dette er brudd på markedsføringslovens §28 og 25.

 

Opptrådte på en rettstridig måte

Oppsummert mener retten av den tidligere ansatte bevist har opptrådt på en rettstridig måte overfor sin arbeidsgiver gjennom sin kontakt med Metrostav våren 2016, og ved å gi pris på oppdraget i Jobergtunnelen tre dager før formell fratreden i sin eksisterende jobb.

I domsavsigelsen fra Sarpsborg Tingrett ble tiltalte dømt å betale en erstatning på tre millioner kroner til BMO Tunnelsikring, samt å dekke motpartens saksomkostninger på 1,98 millioner kroner.

De saksøktes advokat Jarl Borgvin Dørre opplyser til Våre Veger at dommen vil bli anket.

-Det er flere av BMO Tunnelsikrings krav og anførsler de ikke har blitt hørt med. Rettens konklusjon blir etter de saksøktes syn feil. Etter bevisførselen er det eksempelvis vanskelig å se at BMO Tunnelsikring er påført noe tap. Ei heller kan det ses at det foreligger årsakssammenheng mellom de påstått erstatningsbetingende handlinger og tap fordi BMO T selv ikke innga tilbud på de oppdrag det er tilkjent erstatning for. Bevisførselen burde etter de saksøktes syn ha ledet til frifinnelse. Dommen vil bli anket og vil bli gjenstand for en ny vurdering av lagmannsretten, forteller Dørre.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.