Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde. (Foto: Colourbox)

Dømt for å ha kommet med trusler mot asfaltarbeidere

Etter en episode sist høst der en mann i Arendal spant seg med bil gjennom et asfalteringsområde og senere truet arbeiderne med våpen, har mannen nå fått sin dom.

I oktober 2022 grisekjørte mannen i et område i Arendal med asfaltlegging. I etterkant truet han arbeiderne med våpen. Retten ble satt like etter pinse, og tiltalen lød på vold mot en annen person og med ord eller handling å ha truet med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt.

I tillegg måtte han svare for et senere tilfelle av ruskjøring samt å ha vært i besittelse av narkotika.

Les også

Erkjente ikke straffeskyld

Tiltalte erkjente ikke straffeskyld. Han hevdet å ha kjørt varsomt og ikke over fartsgrensen på 30 km/t. Han innrømmet heller ikke å ha dyttet på noen av arbeiderne eller truet dem med våpen. Han hevdet i stedet at asfaltarbeiderne forklarte seg uriktig, fordi de ville ha erstatning.

– Det er en kjent sak at det er mye «penger i familien», sa han ifølge rettsdokumentet.

Forsvarer la ned påstand om at tiltalte frifinnes, subsidiært at han anses på mildeste måte.

Ble ikke trodd på av retten

Retten trodde ikke på tiltaltes forklaring. Den ble heller ikke støttet av de øvrige bevisene i saken og forklaringen fra tre vitner. Luftgeværet er til forveksling lik et ekte våpen. Det å peke mot noen med et slikt våpen, er å true med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, jf. straffeloven § 263.

Begge fornærmede forklarte også at de følte frykt. Ut fra handlingen finner retten det bevist at det var hensikten å skremme dem. Tiltalte har således handlet forsettlig etter rettens syn.

Under pågripelsen fant politiet flere luftvåpen oppbevart i tiltaltes garasje.

Fikk 30 dager samt bot og inndragning

Etter en samlet vurdering kom retten til at straffen for samtlige tiltalepunkter skal settes til 30 dagers ubetinget fengsel med fradrag av 2 dager for utholdt varetekt - samt en bot som på bakgrunn av tiltaltes økonomiske situasjon settes til 15 000 kroner - subsidiært 15 dagers fengsel om boten ikke blir betalt.

Fire luftvåpen ble inndratt fra tiltalte til staten.

Førerkortet ble inndratt for en periode på 15 måneder og mannen må avlegge full førerprøve på nytt dersom han vil ha det tilbake.

Tingrettens dom, som ennå ikke er rettskraftig, var enstemmig.

Les også

Forsiden akkurat nå