Dette er ikke Lyckliga gatan. Det er fylkesveg 250 hvor det passerer nesten 1 900 kjøretøyer daglig. Neste år blir det en lokalveg som er stengt i den ene enden. Foto: Google
Dette er ikke Lyckliga gatan. Det er fylkesveg 250 hvor det passerer nesten 1 900 kjøretøyer daglig. Neste år blir det en lokalveg som er stengt i den ene enden. Foto: Google

Dokka Entreprenør leder på Dokka

Dokka Entreprenør vil ha 13,525 millioner kroner for å legge om en fylkesveg i hjembygda. Det gir en ledelse på knapt 450 000. 

Magne Sveen fra Raufoss har gitt det nest laveste anbudet. Det er på 13,971 mill. Tredje og siste anbyder er Norwegian Rock Group fra Nord-Aurdal med et anbud på 14,508 mill.

Dokka er kommunesenter i Nordre Land i Oppland. Oppgaven består i å legge en 550 meter lang strekning av fylkesveg 250 utenom bebyggelsen i tettstedet. Den nye vegstrekningen skal erstatte en smal veg med tett randbebyggelse på begge sider og en årsdøgntrafikk på nesten 1 900.

Vegen skal ta av fra Storgata på Dokka i en rundkjøring. Etablering av denne inngår i entreprisen.

Kostnadene ved veganlegget dekkes over fylkesvegbudsjettet med bidrag fra Nordre Land kommune. Bakgrunnen for det bidraget er at kommunen benytter anledningen til å fornye berørte vann- og avløpsledninger.

Prosjekteringen er utført av ViaNova. Hvis Dokka Entreprenør får kontrakten, blir det ca. en kilometer fra hovedkontoret til anleggsstedet. Uansett hvem som får jobben, må den fullføres innen 15. juni neste år.

 

 

Forsiden akkurat nå