Arbeidene på ny Varoddbru utenfor Kristiansand er stanset som følge av Korona-utbruddet, og flere andre veianlegg er også rammet.
Arbeidene på ny Varoddbru utenfor Kristiansand er stanset som følge av Korona-utbruddet, og flere andre veianlegg er også rammet. (Ill: Statens vegvesen/Rambøll)

Korona-viruset påvirker veianleggene

Disse veianleggene er Korona-stengt - og flere kan det bli

Opp til entreprenørene å bestemme om anlegg må stenge når Korona-smitte oppdages blant ansatte.

 

Syv av Vegvesenets veiprosjekter er utsatt eller stanset som følge av Korona-smitte, melder Statens vegvesen. De fem prosjektene der pågående arbeider er stanset, er:

  • E69 Skarvbergtunnelen (Porsanger), hvor det nå er full stans i arbeidene etter at tre personer har testet positivt for Korona-viruset.
  • E18 Varoddbrua (Kristiansand), hvor arbeidene på brua er stanset fordi de fleste av arbeiderne til entreprenøren PNC og underentreprenørene er flydd inn fra utlandet, og må i karantene. Ferdigstillelsen av brua blir dermed forsinket, og det pågår bare mindre anleggsarbeider i nærheten av brua.
  • E18 Vålerengtunnelen (Oslo): Stengingen av tunnelen er utsatt og arbeidene forskyves.
  • E16 Eggemoen – Olum (Ringerike og Jevnaker), der arbeidene er sterkt redusert – bare mindre anleggsarbeid pågår.
  • E16: Gudvanga- Flenja (Aurland), hvor oppgraderingen av tunnelene er utsatt på ubestemt tid.
  • I tillegg er planleggingen av to prosjekter utsatt. Det gjelder:
  • E16 Bjørum-Skaret (Bærum og Hole), der fristen for entreprisen er utsatt med i første omgang to uker.
  • E16 Kvamskleiva (Vang i Valdres), hvor anbudet trekkes og vil bli lyst ut igjen senere.

Vegvesenet har også måttet utsette åpningen av Eiganes- og Hundvågtunnelene på Ryfast-sambandet på ubestemt tid fordi VTS-sentralen ikke har kapasitet til å gjennomføre sikkerhetstestene som må gjøres før tunnelene kan åpne.

Videre ble det i forrige uke meldt at arbeidene på fylkesvei 213 mellom Skiftesvik og Marikoven i Askøy kommune utenfor Bergen er stanset etter at en arbeider testet positivt for Korona-smitte, og 36 andre arbeidere hos entreprenøren Contexo dermed måtte settes i karantene.

Les også

Kan bli flere stenginger

Det er imidlertid en reell fare for at flere prosjekter kan bli rammet etter hvert som Koronautbruddet utvikler seg, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen til Veier24.

Han bekrefter at dersom det blir påvist smitte ved et veianlegg, så er det sannsynlig at det vil påvirke driften der.

– Vi samarbeider med entreprenørene våre om å holde hjulene i gang. Men avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg, er det absolutt en risiko for at flere anlegg må stenge, sier Davik.

Han påpeker at det er opp til entreprenørene ved de forskjellige veianleggene å avgjøre hvilke tiltak som skal iverksettes hvis det oppdages smitte hos noen av de ansatte, men sier at en mulig konsekvens er at hele eller deler av arbeidsstokken ved anlegget blir satt i karantene.

– Vi har imidlertid i samarbeid med entreprenørene satt i verk tiltak for å hindre smitte på anleggene, og følger vi rådene fra Folkehelseinstituttet og andre myndigheter er jo målet at konsekvensene skal bli så små som mulig, sier Davik.

Les også

 

Ingen stans ved Nye Veier-anlegg

Nye Veier har 11 veiprosjekter i porteføljen, og ved syv av disse pågår det anleggsarbeider. De største arbeidene pågår på E39 mellom Mandal og Kristiansand og E6 i Innlandet, men det er også noe aktivitet på E18 i Agder og E6 i Trøndelag. Ingen av disse anleggene er imidlertid påvirket av Korona-viruset, forteller direktør for kontrakt og anskaffelser i Nye Veier, Bjørn Børseth.

Han er også samfunnskontakt for Krisestaben Nye Veier nå har satt ned på grunn av Korona-utbruddet. Staben har daglige møter - digitale ettersom alle Nye Veier-ansatte nå er på hjemmekontor - hvor Nye Veier-ledelsen oppdateres på utviklingen i prosjektene.

Børseth sier at helsepersonell må bestemme om flere må i karantene hvis det blir oppdaget smitte ved anleggene, og at det er noe entreprenørene ved anleggene løpende må vurdere.

Det er utenlandske arbeidere ved noen av Nye Veiers anlegg, og Børseth forteller at entreprenørene også må vurdere hvilke tiltak som skal settes i verk dersom det får praktiske konsekvenser, for eksempel hvis arbeidere som skulle komme fra utlandet ikke slipper inn i landet, eller må være en periode i karantene før de kan begynne å jobbe.

– I så fall blir det opp til entreprenørene å vurdere om de kan omrokkere på arbeidskraft, eller sette inn andre tiltak, sier han.

Les også

 

Risikovurdering

Statens vegvesen sendte i går ettermiddag ut en melding hvor Davik slår fast at anleggsarbeidene fortsetter i de aller fleste av Vegvesenets rundt 50 veianlegg, så lenge det er forsvarlig. 

– Etter råd fra helsemyndighetene gjennomføres det nå særskilte tiltak på alle anlegg. Vi ber alle våre kontraktsparter oppdatere sine risikovurderinger i egen HMS-plan for gjeldende kontraktsarbeid i forbindelse med utbruddet av koronaviruset, sier Davik i meldingen.

Hensikten er å avdekke kritiske arbeidsoperasjoner, og forhold knyttet til innkvartering.

– Nå er det svært viktig og å få på plass tiltak som kan hindre videre spredning av viruset blant egne ansatte, underentreprenører, innleide og alle andre som blir berørt av anleggsarbeidet, sier Davik.

Han understreker at risikovurderingen også skal ta høyde for hvilke tiltak som må iverksettes for å ivareta sikkerheten for trafikanter, publikum og andre som blir berørt, dersom anleggsarbeidet må stenge ned en periode, slik at man unngår tap og skade.

Les også

– Stor dugnadsinnsats

Vegvesenet ber i meldingen de sendte ut i går, alle kontraktsparter oppdatere beredskapsplaner og varslingsplaner for kontraktsarbeidet, og skriver at alle risikovurderinger og tiltak vil følges opp på det enkelte anlegg i tiden fremover.

– Midt oppe i en litt uvirkelig tid er det godt å registrere at vi har en bransje vi samarbeider godt med, og at dugnadsinnsatsen er stor hos alle parter, sier utbyggingsdirektøren i Statens vegvesen.

Les også

Forsiden akkurat nå