kart
kart (Ill: Statens vegvesen)

Disse tre går videre i konkurransen om E16 Bjørum-Skaret

Etter nøye gjennomgang har Statens vegvesen nå bestemt hvilke tre som går videre i konkurransen om å bygge nye E16 fra Bjørum i Bærum til Skaret i Hole kommune.

– Vi har brukt den siste tiden til å gå nøye gjennom forespørslene som kom inn, og sitter nå igjen med tre som får anledning til å konkurrere om kontrakten, forteller prosjektleder May Bente Hiim Sindre.

Følgende entreprenører er utvalgt til å gå videre i konkurransen om totalentreprisen er:

  • AF Gruppen sammen med rådgiver Norconsult
  • Skanska sammen med rådgiver Aas-Jakobsen
  • Implenia sammen med rådgiver Multiconsult

 

Fakta om E16 Bjørgum - Skaret 

Prosjektet strekker seg fra Bjørum i Bærum kommune til Skaret i Hole kommune. Den totale strekningen er 8,4 kilometer, og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense på 100 km/t.

Prosjektet inneholder følgende:

  • 2 motorveikryss
  • 2 tunneler, 800 m og 3,4 km
  • 10 bruer, inntil 220 meter lange
  • 3 millioner m3 masse som skal forflyttes

Fire entreprenører meldte sin interesse for å delta i konkurransen, men det var forutsatt at Statens vegvesen skulle velge ut kun tre som får legge inn tilbud. Den fjerde entreprenøren, arbeidsfellesskapet Salini Ipregilo / Impresa Pizzarotti sammen med rådgiver ÅF, var også kvalifisert.

– Ut fra de fire forespørslene vi fikk inn, går vi nå videre med de tre vi vurderer som best kvalifiserte for denne jobben, forteller prosjektlederen.

Kvalifikasjon- og utvelgelsesprosessen havnet midt i koronautbruddet. Statens vegvesen arbeider for at smittesituasjonen skal gi minimalt med forsinkelser.

– Vi arbeider for å kunne signere kontrakt den første uka i november 2020, sier Hiim Sindre.

Les også

Forsiden akkurat nå