Det blir neppe mindre kø i Damsgådstunnelen når den de neste to årene skal gjennomgå omfattende rehabilitering.
Det blir neppe mindre kø i Damsgådstunnelen når den de neste to årene skal gjennomgå omfattende rehabilitering. (Foto: Hommedal, Marit/NTB Scanpix)

Disse entreprenørene skal oppgradere Damsgårdtunnelen og Glaskartunnelen i Bergen

Fyllingen Maskin i arbeidsfellesskap med Strand AS og Magnus Thunestvedt AS, og OneCo Infra AS skal rehabilitere hver sin tunnel de neste to årene.

– Det blir svært krevende tider for bilistene i og rundt Bergen by. Men det er dette som må til for å få tunnelene opp til dagens standard, sier byggeleder på Glaskartunnelen, Kristian Dahle Sylta i en pressemelding fra Statens vegvesen.

I begge tunnelene er tilstand på eksisterende teknisk utrustning dårlig, og tunnelene har stort behov for oppgradering for å tilfredsstille kravene i tunnelsikkerhetsforskriften.

All teknisk utrustning i og utenfor tunnelene skal byttes ut og erstattes med nytt som ivaretar dagens krav. Dette inkluderer blant annet ventilasjonsanlegg, belysning, drenering, kameraovervåking, nye tekniske bygg og nødstasjoner med brannslukkere og telefon.

Prosjektet i Glaskartunnelen skal i tillegg til tunneloppgradering etter forskriften, etablere mulighet for toveis trafikk i ett løp, gjeldende for begge tunnelløp.

Les også

E39 Glaskartunnelen

 • Statens vegvesen har tildelt konkurransen til Fyllingen Maskin i arbeidsfellesskap med Strand AS og Magnus Thunestvedt AS. (Heretter kalt FST)
 • Tilbudssum kr 223 398 560,- eks mva.
 • Tre entreprenører gikk gjennom prekvalifiseringen, AS Birkeland Entreprenørforretning, FST og OneCo Infra AS .
 • To entreprenør leverte inn tilbud, og det var FST og OneCo Infra AS.
 • Kontraktsignering blir i starten av juli.
 • Oppstart i fellesferien 2023.
 • Frist for ferdigstillelse andre kvartal 2025.
 • E39 Glaskartunnelen ligger på E39 i Åsane nord for Bergen, og har to løp.
 • Sørgående løp er på 597 meter og ble åpnet i 1990, og nordgående er på 585 meter og ble åpnet i 1994.
 • Årsdøgntrafikken i 2020 var på 48.000 kjøretøy

Rv 555 Damsgårdtunnelen

 • Statens vegvesen har tildelt konkurransen til OneCo Infra AS.
 • Tilbudssum kr 440 797 391,- eks mva.
 • To entreprenører gikk gjennom prekvalifiseringen, OneCo Infra AS og Kraftmontasje AS.
 • En entreprenør leverte inn tilbud, og det var OneCo Infra AS.
 • Kontraktsignering blir i slutten av juni.
 • Oppstart etter sommerferien.
 • Frist for ferdigstillelse oktober 2025.
 • Rv. 555 Damsgårdtunnelen åpnet i 1993, og den er 2360 meter lang. Det er en toløps-tunnel med to felt hver retning, i tillegg til ramper.
 • Årsdøgnstrafikken er på over 40.000 kjøretøy.
Les også

Forsiden akkurat nå