Her kommer den nye rundkjøringen.
Her kommer den nye rundkjøringen. (Foto: Statens vegvesen/Google Maps)

Det skjer mer på riksvei 9: Ny rundkjøring skal bygges ved Evje

Entreprenøren har 3,5 måneder på seg.

Vegvesenet vil bygge ny rundkjøring på riksvei 9 på Verksmoen i Evje og Hornnes kommune.

Krysset ligger litt cirka en kilometer sør for Evje sentrum (ikke nord for sentrum, som vi skrev i en tidligere versjon av saken, og som en lokalkjent Vegvesenansatt raskt gjorde oss klar over).

Dagens inn- og utkjørsler mellom industriområdet og riksveien skaper trafikkfarlige situasjoner. Rundkjøringen skal endre på det.

Arbeidet omfatter også tilpasninger for gang- og sykkelvei, endring av tre 
avkjørsler i industriområdet, samt utbedring av to bussholdeplasser.

Dagens vei har en ÅDT på omkring 6500. Arbeidet vil pågå på trafikkert vei og
trafikkavviklingen blir derfor en viktig del av prosjektet.

Startdato er satt til 1. august, og frist for ferdigstilling er 19. november.

Frist for å sende inn tilbud er 24. juni.

Les også

Forsiden akkurat nå