Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. (Colourbox)

Det skal bygges ny gang- og sykkelvei på Eidsvoll - disse vil gjøre jobben

Se tilbudene her.

Tirsdag var det andbudsåpning på bygging av en 1,1 kilometer lang gang- og sykkelvei som skal gå langs fylkesvei 503 (Finstadveien) i Eidsvoll.

Bredden på gang- og sykkelveien skal ha en bredde på 3,25 meter, og det skal etableres 1,5 meter rabatt, eller 3 meter grøft mot fylkesveien. 

I prosjektet ligger også tre granittmurer som skal settes opp mot boligområder, samt bygging av fire kantstopp for buss. 

Jobben innebærer også at alle avkjørsler på fylkesveien skal tilpasses gang og sykkelveiens høyde og plan. I tillegg skal det gjøres noe VA-jobb for kommunen. 

Disse har levert anbud:

Brødrene Nordahl:                  20.547.487

PEAB Anlegg:                           24.242.251,10

Anlegg Øst Entreprenør:      24.873.470,65 

Stole:                                        24.900.267

  Foto: Google Maps

 

Forsiden akkurat nå