Riksvei 9 ved Bjørnarå.
Riksvei 9 ved Bjørnarå. (Google Maps)

Det skal bygges drøyt fem kilometer med  ny riksvei 9 i Bykle kommune i Aust-Agder - fire entreprenører vil ha jobben

Strekningen går mellom Bjørnarå og Optestøyl.

Den nye veien følger omtrent i dagens trase, men strekningene skal rettes ut noen steder. 

Mange oppgaver

Jobben omfatter blant annet masseflytting, spregning, rørlegging, asfaltarbeider og rekkverksarbeider.

I kontrakten ligger også riving og bygging av to bruer på strekningen. Disse har en spennlengde på henholdsvis 20 og 12 meter. 

I tillegg skal det etableres to busslommer på Bjørnarå. 700 meter med sykkelrute skal også legges om. Det skal også bygges flere driftsavkjørsler og tømmerlommer langs strekningen. Nytt belysningsanlegg skal etableres på to strekninger. 

Ferdig om to år

Riksvei 9 går fra Kristiansand i sør, gjennom Setesdal til Haukeligrend i Telemark, der den møter Europavei 134. 

Jobben på denne aktuelle strekningen skal være ferdig innen 1. juli 2020.

Disse har levert anbud: 

Hovden Hytteservice AS:         73.156.996

Morgedal Entreprenør AS:      77.194.520

Lindland Maskin AS:                  84.903.204

TT Anlegg AS:                           117.381.737

Forsiden akkurat nå