Riksvei 41 nord for Treungen.
Riksvei 41 nord for Treungen. (Foto: Google Maps)

Det skal bygges 5,5 km nye kilometer av riksvei 41 i Telemark

Prosjektet skal stå ferdig i mai 2023.

Riksvei 41 Treungen-Stråndrak heter prosjektet som Vegvesenet nå lyser ut.

Strekningen bærer preg av mye problematikk med tele og bæreevnesvikt. Veien skal lages ny på hele strekket med eksisterende veifundament og asfalt som en del av den nye veien. Det blir noen nye linjeføringer, men generelt skal ny vei heves en halvmeter, senkes i noen profiler og forskyves cirka en meter mot øst. Ellers endres den lite.

Strekningen går langs med innsjøen Nisser. Terrenget på innsiden av eksisterende vei har likt ensidig fall mot Nisser hele veien. Massene som skal graves ut består i all hovedsak av morene og fjell, med tynt lag av vegetasjonsdekke. Det er ikke gjort noen undersøkelser på omfang av forholdet mellom fjell og løsmasser, og det må vurderes ut fra hvordan det faktisk ser ut.

Anlegget starter rett nord for Treungen sentrum, der 50-sonen oppheves, og strekker seg cirka 5500 meter til Stråndrak der arbeid på parsellen Stråndrak-Nes pågår.

Noen mengder:

  • Stikkrenner: 50 stk., på 300-2400 mm 
  • Rekkverk: Ca. 2500 meter
  • Asfalt: Ca. 36.000m2
  • Utgravningsmasser: Ca. 45.000 m3

Det skal også gjøres tilpasninger av sideområdene, som blant annet avkjørsler, bussholdeplasser og gang- og sykkelvei. I tillegg inngår bygging av driftsavkjørsel, samt riving av stikkrenner, kulverter og en bygning.

Startdato er beregnet til 1. august i år, og sluttdato er satt til 1. mai 2023.

Frist for å gi tilbud: 9. juli.

Les også

Forsiden akkurat nå