– Det blir i praksis umulig for nyetablerte selskaper å vinne anbud

Avvist fordi de manglet erfaring: 

– Det blir i praksis umulig for nyetablerte selskaper å vinne anbud

Troms fylkeskommune lanserte i fjor en anbudsstrategi som skulle gjøre det mulig for lokale firma å vinne kontrakter. Men for Sør-Troms Maskin ble det stang ut, til tross for at de leverte det klart billigste anbudet.

Etter at fylkeskommunene fikk ansvar for egen veidrift tok mange av dem grep for å tilpasse seg det lokale entreprenørmarkedet. Daværende fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap) var en pådriver for oppdeling i mindre kontraktsområder, og da vinterkontraktene for områdene Hinnøy og Øyriket i Sør-Troms i fjor vår ble tildelt en lokal entreprenør ble det uttrykt glede over at strategien virket.

– Det at lokale og regionale aktører ikke bare føler seg kvalifisert til å levere inn anbud, men faktisk vinner viser at den nye strategien vår har lykkes, sa fylkesråden da en lokal entreprenør vant kontrakten for vinterdriften i fjor vår.

Kompetansekrav

Medeier og styremedlem Are Isaksen er frustrert over fylkets håndtering av anbudene på sommervedlikeholdet. Foto: Frank R. Roksøy

Men da sommervedlikeholdet for de samme to områdene var på anbud kom ikke den lokale leverandøren Sør-Troms Maskin engang til forhandlingsbordet. Anbudet ble avvist fordi fylkeskommunen mener at Sør-Troms Maskin ikke har synligjort tilstrekkelig erfaring og kompetanse.

Selskapet er stiftet i 2019, så det erkjenner daglig leder Are Isaksen at firmaet verken kan synliggjøre eller dokumentere.

– Men erfaringen og kompetansen ligger hos våre ansatte og hos våre underentreprenører. Det er de samme folkene og firmaene som i dag utfører vedlikeholdet på de samme vegene, og de har den nødvendige kompetansen.

Skjema-feil

Fylkeskommunen har på sin side svart at dersom Sør-Troms Maskin hadde til hensikt å støtte seg på underleverandører for å oppfylle kvalifikasjonskravene eller kontraktsforpliktelse, så skulle det vært utfylt et særskilt ESPD-skjema (Det europeiske egenerklæringsskjemaet) for slike underleverandører.

Disse skjemaene har selskapet ettersendt, og i tillegg levert klage på avvisningen. Denne har fylket avvist, men i et nytt brev der Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er koblet inn, opprettholder selskapet sin klage, i tillegg til å true med å bringe saken inn for Kofa.

Hjelper ikke

De var svært fornøyde med fylkeskommunens strategi om å legge opp kontraktene slik at mindre entreprenører skulle ha en sjans. Men for Are og Arne-Mikal Isaksen i Sør-Troms Maskin ble det stang ut i først forsøk. Til høyre en av de ansatte, Alf-Egil Torbergsen. Foto: Frank Roksøy Foto: Frank R. Roksøy

Leder for avdelingen for drift og forvaltning i Troms og Finnmark Fylkeskommune, Tor Ivar Johnsen mener selskapets klage ikke har tilført saken ny informasjon.

– Også MEF vet at det er noen mekanismer i en slik offentlig anskaffelse, så det hjelper ikke hvor mange brev man skriver. Jeg ser de ber om at det ikke inngås kontrakt før saken er ferdig diskutert, men det er jo ikke slik det fungerer. Det sitter jo folk på andre sida som har forventninger om å få denne tildelinga, sier Johnsen.

– Men er det litt dumt, når dere har lansert en strategi for at lokale entreprenører skal kunne vinne kontrakter, at en lokal entreprenør blir avvist på det som må oppfattes som en formalitet?

– Vi har endret kontraktene radikalt i forhold til Vegvesenets kontrakter. Vi har tilpasset dem slik at mindre entreprenører skal kunne vinne frem, men det er et minimum av krav som må følges. Og når de er stilt, må vi forholde oss til dem. Vi kan ikke si at det politisk er uheldig at de forkastes, og så gå på tvers av kravene. Vi må forvente at kravene blir fulgt, det har med likebehandlinga av entreprenørene å gjøre. Alle må behandles likt, om de er store eller små, sier Tor Ivar Johnsen.

– Sør-Troms Maskin var lavest på pris. Det er kanskje synd også for fylket at ikke de kunne velges?

– Ja, de var lavest. Og selvfølgelig ønsker vi å handle så rimelig så mulig, og gjerne lokalt. Det ligger i kontraktsstrategien at vi skal ta samfunnsutviklerrollen, og da er det ekstra trist at de ikke nådde opp. Men vi kan ikke gå flere runder på dette, vi har et regelverk å forholde oss til.

– En slett jobb av fylket

Are Isaksen i Sør-Troms Maskin er ikke i tvil om at denne saken blir sendt til Kofa for en vurdering.

- Ja, dette blir en Kofa-sak, for jeg mener fylkets argumentasjon fremstår vag. Det minste man kan vente er at de sjekker referansene til firmaene vi samarbeider med, og oppdragsgiverne vi har jobbet for.

At Isaksen nå har fått henvendelse fra Presis Vegdrift om å være underentreprenør for dem, viser ifølge ham hvor tullete saken fremstår.

– Nå kan vi ende opp som underentreprenør til tross for at det var det fylket ønsker å unngå. De går jo i praksis imot sitt eget vedtak. Hadde vi nå enda vært dyrere, så hadde jeg skjønt det. Men hadde saksbehandleren på fylket giddet å ta en telefon til noen av referansene våre, så hadde de fått vite hva slags jobber vi har levert de siste årene. Jeg synes det er slett arbeid av fylket. Men vi kommer til å kjempe for å få denne saken skikkelig belyst, sier Are Isaksen.

 Slik så anbudene for sommervedlikehold på Hinnøya og Øyriket ut før Sør-Troms Maskin ble avvist:

Entreprenør     Tilbudssum i kr. eks. mva.
Sør-Troms Maskin                   28.919.382
Presis Vegdrift      33.109.728
NMT Nordmark Maskin & Transport     49.540.584
Sæteråsen Maskin      56.564.999

Artikkelen har tidligere stått på trykk i Våre Veger 3-2022.

Les også

Forsiden akkurat nå