-Det blir feil å skyte på OFV for dette

- OFV har i denne saken kun presentert konklusjonene fra rapporten, med et tydelig forbehold om at det er faglig uenighet om funnene.

Øyvind Solberg Thorsen, Opplysningsrådet for Veitrafikken
Øyvind Solberg Thorsen, Opplysningsrådet for Veitrafikken Foto: www.gudim.no
Av Øyvind Solberg Thorsen, adm.dir Opplysningsrådet for Veitrafikken
9. mars 2018 - 09:53

Ad brev av 7. mars 2018 fra ViaNova Plan og Trafikk angående artikkel i Våre veger 02-2018: «Kostbar slitasje — utbedring lønner seg».

Vi er glade for at ViaNova viser et tydelig engasjement i debatten om vedlikeholdsbehovet til det norske veinettet. OFV er, og har alltid vært, opptatt av å sikre et best mulig faktagrunnlag som del av et beslutningsgrunnlag i veipolitikken. Det ønsker vi selvsagt også i denne saken.

Det er MEF som er oppdragsgiver, og Oslo Economics som står inne for det faglige i rapporten som omtales i artikkelen, og de er derfor rett adressat når de gjelder faglig innhold. OFV har i denne saken kun presentert konklusjonene fra rapporten, med et tydelig forbehold om at det er faglig uenighet om funnene.

I forhold til våre uttalelser og hva som framkommer i artikkelen i «Våre Veger», synes vi ViaNova benytter sterke og uriktige utsagn om OFV. OFV har, som nevnt, ikke tatt stilling til striden om det faglige i rapporten, og det blir derfor feil å skyte på OFV i dette. I våre uttalelser har vi kun konkludert med at det er enighet om at vedlikeholdsbehovet er stort. Dette et ubestridt faktum, dokumentert av Statens Vegvesen både i handlingsplaner og i forarbeidet til NTP, og fra departementet i utkastet til NTP, og saken har også vært behandlet i Stortinget.

På generelt grunnlag sier vi at det vil være kostbart å vente med utbedring av veinettet. Er ViaNova uenig i dette generelle utsagnet? ViaNova har selv dokumentert at den samfunnsøkonomiske nytten av å lukke etterslepet i vedlikeholdet av veidekker og veifundament på riksveiene i løpet av 12 år, er 15 milliarder kroner. (TØI rapport 1460/2015). Vår uttalelse om dette er også under henvisningen til striden om tallene. Videre har OFV en antakelse om veinettet, der vi er tydelige på at det kun er en antakelse. Vi mener derfor at vi har formulert oss på en måte som ivaretar ViaNova sine innvendinger mot tallmaterialet. Uttalelsene til OFV er, og skal være faktabaserte og etterrettelige.

OFV er svært opptatt av faglighet og faktabasert kunnskap i det arbeidet vi gjør. Vi er trekker sjelden eller aldri konklusjoner på et sviktende grunnlag. OFVs utsagn i «Våre Veger» er generiske, og vi er tydelige på den faglige striden om tallene. Vi mener derfor at vi har tatt høyde for de innvendingene dere har, i den nevnte artikkelen.

Når dette er sagt, ser vi av brevet at dere kommer med en hyggelig invitasjon til samarbeid. Vi tar gjerne imot invitasjonen til et møte, og ser frem til en gjennomgang av ViaNova sitt arbeid på riksveiene, samt tidligere analyser og hypoteser. Det er absolutt av interesse å se nærmere på hva vi sammen kan gjøre for å bedre situasjonen på det norske veinettet.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.