Modellen viser hvordan det kan bli seende ut ved Karmsundgata i Haugesund.
Modellen viser hvordan det kan bli seende ut ved Karmsundgata i Haugesund. (Illustrasjon: Asplan Viak)

Det ble for dyrt: Vegvesenet avlyser konkurransen om Karmsundgata

Vegvesenet stopper anbudsprosessen.

Hausten 2018 lyste Statens vegvesen ut utvidinga av fylkesveg 47 Karmsundgata. I den innleiande fasen blei to entreprenørar prekvalifisert. Våren 2019 kom det inn tilbod frå begge, og etter lange forhandlingar blei dei to orientert om at Statens vegvesen ville tildele oppdraget til Risa, skriver Statens vegvesen i en melding.

I mai i år blei Risa tildelt oppdraget med en tilbodspris på 385 millionar kroner for totalentreprisen.

Konkurrenten klaget

Konkurrenten Vassbakk & Stol klaga på tildelinga.

– Entreprenøren ba om ei såkalla forføyning og har peikt på ein formell feil i prekvalifiseringa. Statens vegvesen har vurdert påstandane i klagesaka og er komne til at det er grunnlag for å avvisa tilbodet til Risa i prekvalifiseringa. Difor har Statens vegvesen valt å avvise tilbodet frå Risa, forklarer prosjektleiar Einar Færaas i Statens vegvesen i meldinga.

– Statens vegvesen står igjen med eit tilbod. Tilbodet frå Vassbakk & Stol er vesentleg høgare enn det vi har budsjett til. Det er rett og slett ikkje nok pengar til å gå i gang, seier Færaas.

Lyses ut på nytt 

Statens vegvesen avlyser konkurransen og startar arbeidet med å lyse ut prosjektet på nytt i nær framtid.

Strekninga det er snakk om går frå Opelkrysset (Haukelivegen) og 1300 meter mot sentrum, til Storasundgata. Oppdraget var å utvide Karmsundgata mellom Storasundgata og Opelkrysset i Haugesund frå to til fire felt. Tre gangbruer, undergang, nye lys, støyskjermar med meir er også oppgåver som ligg i kontrakten.

I tillegg kjem fortau med sykkelveg på begge sider av gata, og tre bruer for dei som går og syklar. I kontrakten ligg også 760 meter med støyskjermar og nye busshaldeplassar.

Prosjektet er ein del av Haugalandspakken. Planen var at prosjektet skulle være ferdig i sommaren 2021. Arbeidet var opprinneleg planlagt å starte våren 2019.

 

Forsiden akkurat nå