Estensmo bru på riksveg 3 i Kvikne må repareres og blir stengt 9.-11. august.
Estensmo bru på riksveg 3 i Kvikne må repareres og blir stengt 9.-11. august. (Foto: Statens vegvesen)

Denne brua må repareres: Stenger rv 3 mellom Tynset og Kvikne i tre døgn

Statens vegvesen skal reparere Estensmo bru på riksvei 3 i Østerdalen etter en påkjørsel. Det er ingen lokale omkjøringsmuligheter, og veien blir helt stengt på stedet mens arbeidet pågår

Estensmo bru blir stengt i perioden kl. 00:00 natt til tirsdag 9. august til kl. 23:59 torsdag 11. august mens helt nødvendige utbedringsarbeider pågår.

– Det er dessverre ingen lokale omkjøringsmuligheter i området. Vi beklager ulempene dette medfører, særlig for lokalbefolkningen, sier byggeleder Rolf Storsveen i Statens vegvesen.

Statens vegvesen legger imidlertid opp til at utrykningskjøretøyer kan passere, og at brua kan krysses til fots.

Påkjørt i vinter

Estensmo bru ble påkjørt i vinter og har siden vært lysregulert.

– Siden brua ikke er godkjent for spesialtransport så lenge skaden ikke er utbedret, er arbeidet vi gjør nå helt nødvendig. Vi skal skifte ut en portalbjelke over kjørebanen og forsterke noe av fagverket i stål, forklarer Rolf Storsveen.

Mesta as, som reparerer Estensmo bru på oppdrag for Statens vegvesen, har søkt om tre døgn stenging, men hvis det ikke skjer noe uforutsett, kan brua åpnes tidligere.

Stenginga varsles på E6 og langs riksveg 3

Stenginga av riksveg 3 varsles på digitale infotavler på E6 i nord og sør, ved henholdsvis Berkåk og Kolomoen, slik at gjennomfartstrafikantene kan velge å kjøre om Gudbrandsdalen.

Det er på forhånd satt opp infoskilt ved selve brua og ved knutepunkter langs riksveg 3.

Forsiden akkurat nå