I Rødsliane over riksvei 13 skal det opp et 70 meter langt sikringsgjerde.
I Rødsliane over riksvei 13 skal det opp et 70 meter langt sikringsgjerde. (Foto: Statens vegvesen)

Deler av riksvei 13 ved Rødsliene skal sikres mot ras

Her skal det monteres et 70 meter langt fanggjerde.

Deler av Rødsliane ved riksvei 13 sør for Sand i Suldal skal sikres mot ras, først og fremst med et 70 meter langt gjerde ved det såkalte skredpunkt 1.

Fanggjerdet skal ha energikapasitet på 5000 KJ, og minimum 6 meters høyde.

Det skal utføres en rensk høyt i fjellsiden, eventuelt i kombinasjon med å ta ned større blokker i samråd med geolog. På glatte svaberg direkte ovenfor området hvor fanggjerdet skal monteres skal det utføres spylerensk med helikopter.

ÅDT for riksvei 13 er cirka 1100 (2021-tall).

Arbeidene skal være avsluttet 31. januar 2023.

Vegvesenet holder tilbudskonferanse 25. august, og tilbudsfrist er 8. september.

Les også

Forsiden akkurat nå