1 av 3 oppgir i undersøkelsen til NAF oppgir dårlig vedlikehold som en bekymring for dem som trafikanter.
1 av 3 oppgir i undersøkelsen til NAF oppgir dårlig vedlikehold som en bekymring for dem som trafikanter. (Foto: Jarle Skoglund)

Dårlig vedlikehold på topp over bekymringer hos bilistene

Dårlig vedlikeholdte veier og møter mellom bilist og syklist, er det nordmenn er mest bekymret for når de ferdes i trafikken.

Det viser en fersk undersøkelse fra NAF. -Folks redsel for at dårlig vedlikehold kan føre til ulykker, må tas på alvor, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen NAF.

-Fylkesveiene er verst

- Når veistandarden er dårlig øker faren for ulykker. Hull i veien, manglende merking, veiskuldre som har sklidd ut, dårlig skilting - listen er lang. Det er et enormt forfall på veiene våre, spesielt  fylkesveiene. Denne undersøkelsen bør få politikerne til å åpne øynene, sier Ryste.  

- Mange av de tingene som skaper mest bekymring kunne enkelt vært gjort noe med, påpeker hun.   

Om lag 1 av 3(32 prosent) oppgir dårlig vedlikehold som en bekymring, tett fulgt av farlige situasjoner mellom bilister og syklister (31 prosent) og dårlig vintervedlikehold (30 prosent). 

- Folk har behov for å komme seg frem uansett årstid. Nå om våren ser man hvordan vinteren herjer med veiene våre, og det blir enda tydeligere at vi trenger et robust veinett som er trygt året rundt, sier Camilla Ryste.  

Setter i gang aksjon for trafikksikkerhet

NAF skal nå ta et krafttak for trafikksikkerhet og lanserer kampanjen«Med hjertet i halsen».

Ved å vise hvilke grep som kan gjøres, vil medlemsorganisasjonen NAF skape varig endring for tryggere veier. På kampanjesiden https://www.naf.no/kampanjesider/med-hjertet-i-halsen/kan alle sende inn saker og fortelle hvor de farlige situasjonene oppstår.  

- De fleste av oss kjenner til mange slike plasser i vårt nærmiljø. Skoleveier med høy fart, veier som er så dårlig vedlikeholdt at det går på trafikksikkerheten løs. Men det kan være vanskelig for enkeltpersoner å vite hvem som har ansvaret eller hvor man melder fra. Her kan vi i NAF gjøre en forskjell, sier Ryste 

Forsiden akkurat nå