En av strekningene som skal rustes opp.
En av strekningene som skal rustes opp. (Foto: Vestland fylkeskommune)

Hardanger: Smal og dårlig fylkesvei skal utvides og utbedres på fire steder

Kortvarig, lite oppdrag i indre Hardanger.

I kontrakten Punktutbetring Ulvik, Fv. 5376 Hjeltnesvegen og Fv. 5381 Ljonovegen skal Vestland fylke ruste opp totalt fire punkter langs fylkesvei 5376 og fylkesvei 5381 i Ulvik kommune.

Dette skal gjøres:

Fylkesvei 5381, punkt 1 Ljonovegen:

Veien skal breddeutvides ved å gå inn i terrenget. Det skal mures omlag 200 m2 i sving.
Det skal legges forsterkingslag og bærelag før asfaltering. Tiltaket innebærer
vegetasjonsrydding, utgraving og flytting av masser til fyllplass.

Fylkesvei 5376, punkt 2 Skjølaviksbrekko:

Veien skal avrettes og dekke skal legges. Grøfta skal renskes.

Fylkesvei 5376, punkt 3 Hjeltnestunet:

Veien skal breddeutvides, og det skal etableres en bedre passasje for større kjøretøy. Det
skal bygges en liten mur på utsiden som en del av tiltaket. Asfalt skal legges.

Fylkesvei 5376, punkt 4 Solheim-Viknes:

For å bedre framkommeligheten for større kjøretøy skal veien breddeutvides ved å gå inn i terrenget. Det skal etableres grøft, og langsgående drenering skal sikres. Det skal legges forsterkningslag og bærelag før asfaltering.

Totale hovedmengder i oppdraget:

De fire strekningene som skal utbedres er markert med rødt. Skjermbilde: Vestland fylkeskommune
  • Jord til fyllplass: 1500 m3
  • Mur: 225 m2
  • Bærelag: 180 m3
  • Grøfterensk: 800 meter
  • Forsterkingslag: 350 m3
  • Asfalt 2900 m2

Start er planlagt til 9. april, og arbeidene skal være ferdige i løpet av tre måneder.

Fylket holder tilbudskonferanse med befaring ved Ulvik kirke 18. februar.

Frist for å gi tilbud: 4. mars.

Les også

Forsiden akkurat nå