Tunnelen og bruene mellom Bjarkøya, Grytøya og Sandsøya skal åpnes for trafikk i fjerde kvartal 2017, i følge framdriftsplanen. Vanskelig fjell i tunneltraséen gjør det usikkert om planen holder.
Tunnelen og bruene mellom Bjarkøya, Grytøya og Sandsøya skal åpnes for trafikk i fjerde kvartal 2017, i følge framdriftsplanen. Vanskelig fjell i tunneltraséen gjør det usikkert om planen holder. (Bilde: Ill.: Statens vegvesen)

Dårlig fjell under Kvernsundet

I Kvernsundtunnelen i Troms er det liten inndrift for tiden. Tunneldriverne går gjennom en svakhetssone med stor innlekkasje. Vegvesenet kan ikke utelukke at prosjektet blir forsinket.

Den 3 250 meter lange Kvernsundtunnelen skal knytte sammen Grytøya og Bjarkøya nord i Harstad kommune. Prosjektet omfatter også bruer og fyllinger mellom Grytøya og Sandsøya. Når alt blir ferdig, kan fergesambandet mellom de tre øyene legges ned.

Det er LNS som driver tunnelen. Da arbeidet ble igangsatt høsten 2014, var det meningen å bygge opp fyllingene med sprengstein fra tunnelen.

Brubyggingen skulle utlyses i 2015. Det skjedde ikke. Årsaken er at inndriften i tunnelen ble mindre enn ventet. Den første av fire bruer skal bygges fra enden av den første fyllingen, men da tilførselen av sprengstein ble mindre enn forutsatt, ble fyllingen forsinket.

 

Svakhetssone midt i tunnelen

Kversundtunnelen drives bare fra Grytøya. Omtrent midt under sundet kom man inn i en svakhetssone. Den var avslørt av forundersøkelsene, men det er vanskelig å vite hvordan det er å drive tunnel gjennom en svakhetssone før man kommer fram til den. Denne viste seg å være skikkelig vrien.

-Innlekkasjen er stor og inndriften er liten. Vi driver med veldig korte salver og injiserer mye, sier Olav Frantzen, som var fungerende prosjektleder inntil nylig.

- Kan dere få sprengstein fra andre steder for å sikre framdriften på fyllingen?

- Ja, entreprenøren har begynt å ta ut stein fra et sidetak på Grytøya. Vi har tatt høyde for at dette kunne bli nødvendig og fått tillatelse for uttaket på forhånd.

 

Utlysning etter påske

- Når kan brubyggingen lyses ut?

- Vi regner med at det vil skje ikke så lenge etter påske. Den lengste av de fire bruene blir en vel 300 meter lang stålkassebru med tre spenn. Under midtspennet blir det et 50 meter bredt og 12 meter høyt seilingsløp. De tre andre blir kortere stålbjelkebruer. De blir bygd for å få bedre gjennomstrømning i sundet.

- Hva vil problemene bety for framdriften for prosjektet?

- Det er det for tidlig å si. Anlegget er planlagt ferdig i fjerde kvartal 2017. Nå er det usikkert om denne planen holder, sier Olav Frantzen.

Forsiden akkurat nå