Dagfinn Floystad, ny vegsjef i Agder.
Dagfinn Floystad, ny vegsjef i Agder. (Bilde: Thor Søndenaa)

Dagfinn Fløystad – ny vegsjef i Agder

Dagfinn Fløystad har akkurat overtatt som ny leder av Statens vegvesen i Vest-Agder. Fra 1. januar skal han etter planen ha ansvaret for hele Agder i forbindelse de to fylkene slår seg sammen.

Fløystad har bakgrunn fra 30 års tjeneste i politiet før han ble ansatt i styrings- og strategistaben i Statens Vegvesen region Sør, i 2009. Nå får han ansvaret for å samordne vegvesenets avdelinger i de to Agderfylkene.

 - Målsettingen er å opprettholde en desentralisert struktur der Vegvesenet skal være nær på der hvor oppgavene skal utføres, poengterer han.

De store prosjektene på Agder ligger allerede inne i Nye Veiers portefølje - noe Fløystad er fullstendig klar over. Men Agder har et stort og sammensatt fylkesvegnett og mange kommuner med ulike ønsker og behov som er en utfordring for Vegvesenet.

Fløystads visjoner for den nye jobber er bl.a.:

  1. Som en sentral aktør både på veg- og byutvikling, er det viktig at vi i Vegvesenet tar vårt samfunnsansvar på alvor.
  2. Mye bra er gjort på trafikksikkerhetsfronten og ulykkesstatistikken peker i riktig retning. Men jeg vil se på mulighetene for å løfte fokus på trafikksikkerhetsarbeidet ytterligere.

 - I praksis betyr dette også at vi skal bestrebe oss på å være mer lydhøre overfor politikerne og deres ønsker og i større grad kunne levere på deres bestillinger, avslutter Fløystad, som går til jobben med stor respekt for det arbeidet forgjengerne har utført.

Forsiden akkurat nå