Consto overtar Bodø-oppdrag etter konkursen i M3
(Bilde: Statens vegvesen)

Consto overtar Bodø-oppdrag etter konkursen i M3

Avtalen mellom Statens vegvesen, DNB Bank ASA og konkursboet til M3 Anlegg AS ble inngått i går.

En felles pressemelding fra Statens vegvesen, DNB Bank ASA og M3 Anlegg AS, dets konkursbo, ble sendt ut i går.

- Jeg kan bekrefte at det er inngått en avtale mellom boet, DNB Bank ASA og Statens vegvesen om videre drift på riksveg 80-anlegget. Videre har boet gjort en avtale med Consto AS om å utføre arbeidet. Det har vært en god og konstruktiv dialog i en utfordrende situasjon, sier bostyrer, advokat Roald Angell.

- Siden konkursen har DNB og bostyrer jobbet iherdig for å finne gode løsninger for å komme raskt i gang med Bypakke Bodø. DNB er svært tilfreds med at avtalen nå er på plass og at arbeidet med Bypakke Bodø kan fortsette, sier banksjef John-Arne Hansen.  

- Vi er glade for at det så raskt er kommet en avtale også for denne delen av prosjektet, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen.

Med denne avtalen på plass kan arbeidene på riksvegen snart være i gang igjen.

- Vi regner med at anleggsarbeidene fortsetter om kort tid, og at vi i løpet av de nærmeste ukene skal være tilbake til den aktiviteten vi hadde før konkursen, sier prosjektleder Odd Inge Bardal i Bypakke Bodø.

Consto skal altså videreføre og ferdigstille blant annet områdene Bodøelv, Stormyra og Thallekrysset.

- Det gjenstår mye arbeid, og nå skal vi snakke nærmere med den nye entreprenøren om videre fremdrift i de enkelte kryssene. Anlegget vil bli ferdigstilt litt senere enn opprinnelig plan, men skal likevel stå ferdig før Bodøtunnelen åpner første halvår 2019. Når det gjelder økonomien i prosjektet er prognosene uforandret, sier Bardal.

- Avtalen med Consto åpner for at tidligere ansatte i M3 Anlegg AS kan arbeide for Consto AS, sier Angell.

Stor kontrakt

Consto skal nå fullføre det som var den nest største kontrakten da den ble inngått i 2015. Den inneholder blant annet:

  • 2,1 kilometer firefeltsveg fra Bodøelv til Thallekrysset og fra Bodøelv til Gamle Riksveg i Olav V gate
  • 1,6 kilometer ny tofeltsveg
  • 2,9 kilometer gang- og sykkelveg
  • Fem nye kryss og syv rundkjøringer
  • Ti bruer på mellom 10 og 80 meter, inkludert underganger for gang- og sykkelvegnettet

Arbeid i tunnelen

I forrige uke meldte bostyret at avtalen mellom Veidekke og M3 Anlegg ble hevet. M3 Anlegg var underentreprenør for Veidekke på tunnelkontrakten. Nå fullfører Veidekke jobben.

- Arbeidene er allerede i gang igjen inne i tunnelen, og snart vil det altså være synlig aktivitet også på utsiden, sier prosjektleder Odd Inge Bardal i Bypakke Bodø

Forsiden akkurat nå