3D-modell av fjellskjæring, skredgrop og skredvoll. Sett fra vest mot øst.
3D-modell av fjellskjæring, skredgrop og skredvoll. Sett fra vest mot øst. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Rv 80:

Consto Anlegg Nord skal skredsikre riksvei 80 til Bodø for 27 mill

Fem entreprenører leverte inn tilbud for å skredsikre riksvei 80 ved Ytterkleiva i Fauske kommune. Laveste tilbyder ble avvist, og Consto er tildelt kontrakten, melder Statens vegvesen.

Den tildelte kontrakten er første fase av veiprosjektet riksvei 80 Sandvika–Sagelva, og er et rent skredsikringsarbeid. Etter flere store sørpeskred de siste par årene, bestemte Vegvesenet at prosjektet skulle deles i to faser for å fremskynde arbeidet med skredsikringen.

Fase 2 av prosjektet er under prosjektering, men når kontrakten kan utlyses er enda ikke avklart, heter det i pressemeldingen fra Vegvesenet. 

Les også

Kontraktsignering i september

Oppdraget er en utførelsesentreprise, og kontrakten er en enhetspriskontrakt. Consto Anlegg Nord hadde ikke laveste pris, men best forhold mellom pris og kvalitet. Det er som vanlig gitt ti dagers klagefrist (karenstid) for de tapende selskapene. Tidligste dato for kontraktsignering blir derfor 4. september, står det i meldingen fra Vegvesenet.

Fem firmaer hadde gitt tilbud på oppdraget, ifølge etatens anskaffelsesprotokoll:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
ONOS Ole Nordmo & Sønn 25.103.597
Consto Anlegg Nord 26.995.151
Roald Madsen 28.057.299
Bertelsen & Garpestad 29.694.593
PK Strøm 31.060.231

ONOS Ole Nordmo & Sønn hadde altså laveste pris, men er blitt avvist med begrunnelsen at tilbyderen ikke oppfyller kravene som er satt til relevant erfaring vedrørende bergsprenging og arbeid nær jernbane, som det heter i protokollen.

Consto Anlegg Nord hadde nest laveste pris og ble dermed tildelt kontrakten.

Anleggsstart i oktober

  Foto: Lars Jørgen Sandvik

Det legges opp til anleggsstart i oktober, og arbeidet skal være ferdig i løpet av februar 2024. En del av arbeidet gjennomføres i vintermånedene desember, januar og februar, som kan medføre litt ekstra utfordringer.

– Arbeidet på vinteren knytter litt ekstra usikkerhet til sikkerheten på anleggsplassen. Nå klarer vi ikke på forhånd å spå hvordan årets vinter blir, men sikkerheten til arbeiderne vil uansett gå foran fremdrift. Kommer det mye snø som legger seg i fjellet, vil det bli stopp i arbeidet ved risiko for skred, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Arild Hegreberg, i pressemeldingen.

Dette skal gjøres

Consto starter arbeidet i Ytterkleiva, hvor det skal tas ut 36.000 kubikkmeter med stein. Videre skal det lages skredgrop og skredvoll langs veibanen. Overskuddsmassen kjøres til fylling i fremtidig veilinje og til skiferbruddet i Nordvika. Noe av massene som skal kjøres til Nordvika er aktuelle å bruke i neste runde når veien skal bygges om.

Les også

Forsiden akkurat nå