Modell av brua.
Modell av brua. (Illustrasjon: Porsgrunn kommune)

Consto Anlegg leder i kampen om å få bygge ny gang- og sykkelbru i Porsgrunn

NRC Norge er også interessert, men er en del dyrere.

Porsgrunn kommune skal bygge ny gang- og sykkelbru, helst ei bru med med bevegelige bruklaffer. Brua strekker seg fra Storvegen i vest over Porsgrunnselva til Reynoldsparken i Porsgrunn sentrum. Total brulengde er cirka 250 meter.

Prosjektet har tidligere vært lyst ut, men ble senere avlyst. Kravspesifikasjonene i prosjektet ble deretter revidert, og det ble åpnet for enklere geometri og bredere materialvalg.

Tilbudsfristen er blitt skjøvet på underveis. Men nå er fristen ute og tilbudene er åpnet, og disse to vil ha jobben:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.

Consto Anlegg Sør

124.136.749

NRC Norge

136.496.352

Kommunen understreker at kvalifisering, kontrollregning og evaluering av tilbudene gjenstår.

Av tildelingskriteriene går 80 prosent på pris. 20 prosent går på kvalitet, og dette området er igjen delt opp i tre kriterier, som vektes forskjellig:

  • Gjennomføringsbeskrivelse 20 %
  • Skisser og løsninger 60 %
  • Miljø 20 %

Dette er en totalentreprise. Kontraktsverdien var opprinnelig anslått til 115 millioner kroner.

Les også

Forsiden akkurat nå