Tofterøy bru. Her ser vi hengespennet og sidespennet mot øst.
Tofterøy bru. Her ser vi hengespennet og sidespennet mot øst. (Foto: Vestland fylkeskommune)

Consolvo ligger best an til å få ruste opp Tofterøybrua

Consolvo og BMO Entreprenør har gitt tilbud, men Consolvo er en del lavere i pris.

I april kom Vestland fylke med konkurransen som heter Bruvedlikehold og katodisk beskyttelse Fv. 5222 Tofterøybrua.

To entreprenører hadde gitt pris da fristen var ute:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Consolvo 15.446.010
BMO Entreprenør 18.470.525

NB: Tilbudene skal evalueres og kontrollregnes før noe er avgjort.

Brua ligger på fylkesvei 5222 i Øygarden kommune, og er eneste veiforbindelse for kjøretøy og myke trafikanter mellom Sotra og Toftarøyna. Kjørebanen på brua har ett felt som er fire meter bredt. ÅDT er på 950, og fartsgrensen er 60 km/t.

Entreprenøren som får jobben har frist på seg til 15. oktober 2024 med å bli ferdig.

Les også

Forsiden akkurat nå