Ordfører i Harstad, Kari-Anne Opsal, tar første spadetak i Harstadpakkens trinn to foran en feststemt gjeng fra Statens vegvesen, Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og entreprenørselskapet, Anlegg Øst AS.
Ordfører i Harstad, Kari-Anne Opsal, tar første spadetak i Harstadpakkens trinn to foran en feststemt gjeng fra Statens vegvesen, Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og entreprenørselskapet, Anlegg Øst AS. (Foto: Statens vegvesen)

Harstadpakken

Byggestart i Harstadpakkens trinn 2: Skal bygge 2,2 km ny vei til 520 millioner kroner

8. mars 2022 gikk spaden i jorda for å markere byggestart for det største enkeltprosjektet i Harstadpakken trinn 2. Pakken skal gi alle trafikanter en enklere reisehverdag.

Tirsdag formiddag kunne en feststemt gjeng glede seg over oppstart for del to av Harstadpakken. 

Nå skal riksvei 83, Kanebogen Margrethe Jørgensens vei, bygges helt om. Det vil gi Nord-Norges tredje største by en fremtidsrettet og mer effektiv innfartsåre.

– Det er herlig å komme i gang med selve byggingen. Det er nå vi skal høste fruktene av år med forberedelser og planlegging, sier prosjektleder Geir Harz Jørgensen i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Vil sikre vekst

Dagens riksvei 83 har nådd et metningspunkt i dette området og kan ikke håndtere stort mer trafikk. Skal byen kunne vokse må et nytt veganlegg med rundkjøringer og bedre trafikkavvikling på plass. Ordfører i Harstad, Kari-Anne Opsal mener dette er en merkedag for Harstadsamfunnet.

– Harstadpakken er et av de viktigste byutviklingsprosjektene vi har. Det har allerede bidratt til bedre trafikkflyt, mindre tungtrafikk, støy og støv i sentrum, og ikke minst økt trafikksikkerhet langs flere av våre veier og et moderne kollektivsystem, sier hun.

Opsal minner om at det ikke var noen selvfølge at byen skulle få ekstrafinansieringen til byggetrinn to.

– Det viser hvor viktig det er å stå sammen om gode prosjekter. Samtidig vet vi at det vil bli en krevende periode når byggingen nå starter for alvor. Men når denne parsellen er ferdig gir den oss nye vekst- og utviklingsmuligheter på aksen inn til sentrum, sier Opsal.

Styrker Regionen

Harstad er en viktig motor for utviklinga av Sør-Troms, mener Troms og Finnmark fylkeskommune.

– Ny innfartsåre vil ikke bare styrke næringslivet i Harstad, det vil også komme næringslivet i hele regionen til gode når veien står ferdig, sier fylkesråd for Samferdsel, Agnete Masternes Hanssen.

Spent og klar

Hos Anlegg Øst, som skal bygge anlegget for Statens vegvesen og Harstadpakken, er de mer enn klar for å ta fatt på oppgaven. Entreprenørens folk har rigget og drevet med forarbeider siden midten av februar.

– For oss er dette et stort og viktig prosjekt. Nå er vi glad for å være i gang og ser fram til en spennende utbygging, sier prosjektleder, Roy Løkken.

Kostnad

Den 2,2 km lange strekningen som skal bygges inneholder blant annet to rundkjøringer, en påkjøringsrampe, og sykkelveg med fortau langs riksvei 83. 

Delprosjekt Kanebogen-Margrethe Jørgensens vei skal sikre Harstad en framtidsrettet innfartsåre. Illustrasjon: Statens vegvesen

Anlegg Øst skal bygge anlegget for drøyt 330 millioner kroner (331.198.909 kr) pluss moms. Totalkostnad for prosjektet er medregnet moms, grunnerverv, prosjektering, planlegging og usikkerhet, beregnet til 520 millioner kroner (2021-kr) også kalt styringsramme.

Arbeidet med strekningen har en kontraktsfestet byggetid på fire år.

Fellesprosjekt

Harstadpakken, er et politisk styrt fellesprosjekt mellom Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen. Anbudskonkurransen ble utlyst august i fjor, etter at stortinget i juni besluttet tilleggsfinansiering av Harstadpakken gjennom Prop. 204S (2020-2021).

Pakken skal blant annet gjøre det enklere å gå, sykle og bruke kollektiv transport i Harstad.

Frykter trafikkaos

I byggerioden vil riksveien i perioder bli stengt i dager og uker for nødvendig ombygging. I disse periodene vil det bli omlegging av trafikken i en retning i store deler av tiden, og for en del av perioden i begge retninger. Trafikken vil da legges over til Seljestadveien, og i perioden hvor rundkjøringen ved Rema bygges vil den ene retningen legges om Sjøkanten senter.

Slike omlegginger vil føre til redusert fremkommelighet på riksveien. Dersom alle som i dag kjører bil på jobb fortsetter å gjøre det i hele byggeperioden vil trafikken gå fullstendig i stå to ganger i døgnet, men dette kan vi som by løse sammen, sier Statens vegvesen i pressemeldingen.

Les også

Forsiden akkurat nå