Byggekostnadene for veganlegg opp 3,5 prosent

Kostnadene for bygging av veganlegg økte med 3,5 prosent fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017. Størst økning var kostnadene for drift og vedlikehold av veger.

 Kostnadene for drift og vedlikehold av veger økte med 4,9 prosent i andre kvratal i år, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Kostnadene knyttet til bygging av veg i dagen økte med 4,3 prosent fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017. Byggekostnadene for fjelltunnel og betongbru steg med henholdsvis 3,4 og 1,6 prosent det siste året.

Fra 1. til 2. kvartal 2017 var det kun mindre endringer i byggekostnadene for veganlegg i alt. En kostnadsøkning på 0,1 prosent ble observert for bygging av veg i dagen. Bygging av betongbru viste en kostnadsnedgang på 0,4 prosent siste kvartal, mens kostnader knyttet til bygging av fjelltunnel steg med 0,6 prosent i samme periode.

Kostnadene for drift og vedlikehold av veger ble redusert med 0,3 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2017.

Forsiden akkurat nå