Betongleveranse med hest til fastmerke for Sotrasambandet, i terrenget ved Kolltveit i Fjell.
Betongleveranse med hest til fastmerke for Sotrasambandet, i terrenget ved Kolltveit i Fjell. (Foto: Geir Brekke/Statens vegveseen)

Bruker hest og kjerre for å sette opp fastmerker på Sotrasambandet

Omlag 30 merker skal settes opp.

Det snakkes mye om ny teknologi i vei og anleggsbransjen, men når ulendt terreng skal forseres, tar Statens vegvesen i bruk tradisjonelle metoder, går det frem av en pressemelding. 

I disse dager foregår oppsetting av fastmerker i forbindelse med byggingen av riksvei 555 Sotrasambandet. Og der det ikke går å komme fram med bil, tyr de til vallaken «GM». 

Valak-eier Rune Samnøy er fagmann på geometrisk innmåling, og gjør denne jobben for Statens vegvesen. I pressemeldingen opplyses det om at hesten er godlynt og arbeidssom. 

  Foto: Martin Gramnæs

Fastmerkene som nå plasseres ut skal benyttes for innmåling for entreprenørene som får kontrakten for bygging av Sotrasambandet. Merkene er også nyttige ved byggherre-kontroll. 

Forsiden akkurat nå