FrP, ved Hans Andreas Limi (t.v.) og Bård Hoksrud, holder pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett.
FrP, ved Hans Andreas Limi (t.v.) og Bård Hoksrud, holder pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett. (Foto: Ørn Borgen / NTB)

Bruker 713 millioner til å avvikle seks bompengeprosjekter

Enigheten mellom regjeringspartiene og Frp om revidert nasjonalbudsjett innebærer at seks bompengeprosjekter skal nedbetales dette året.

Totalt skal det dermed brukes 713 millioner kroner til å nedbetale følgende bompengeprosjekter:

  • Fv 255 Jørstad – Segelstad bru (Gausdal/Lillehammer, Innlandet)
  • E6/E18 Østfoldpakken (Østfold, Viken)
  • Fv 311 Presterødbakken (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
  • Fv 34 Grime-Vesleelva (Dokka-Gjøvik, Innlandet)
  • T-forbindelsen (Karmøy-Tysvær-Haugesund, Rogaland)
  • Finnfast (Finnøy-Rennesøy, Rogaland)

I tillegg er regjeringspartiene blitt enige med FrP om følgende  poster innenfor samferdselsområdet i budsjettet:

  • 179 mill. til å redusere ferjetakstene med ytterligere 15 prosent utover regjeringens forslag, altså med totalt 25% fra 1. juli 2021
  • 100 mill. til drift og vedlikehold riksveier
  • 36 mill. tilE6 Sluppen  
  • 1 mill. til nødmudring av Borg Havn

Forsiden akkurat nå