Illustrasjonsbilde fra arbeidene.
Illustrasjonsbilde fra arbeidene. (Foto: Statens vegvesen)

Bruarbeider skapte trafikkaos - utsetter resten av jobben til etter nyttår

Lange trafikkøer oppsto på inngående felt på E18 i helga, da vedlikeholdsarbeider på Bjørnsvikbrua i Bærum startet opp.  Når er de videre arbeidene utsatt til etter nyttår.

Stengningen av E18 i retning mot Oslo førte det til redusert fremkommelighet med tilhørende lange køer. Mer enn man hadde forventet, sier Statens vegvesen i en pressemelsing.  

Les også

Beklager forsinkelsene

Bjørnsvikbrua, som er to separate konstruksjoner – en for hver kjøreretning, er såkalte kassebruer og ble åpnet i 1968. Foto: Statens vegvesen

Stengingen måtte gjøres på grunn av helt nødvendig arbeid med å forsterke en betongfuge på Bjørnsvikbrua. Arbeidet startet seint fredag kveld, men det var først lørdag formiddag da mange var på veg til julehandel i Bærum og Oslo, at trafikkproblemene oppsto. Arbeidene pågikk fram til søndag formiddag.

– Vi beklager at dette skapte forsinkelser for trafikantene. Statens vegvesen prøver å unngå trafikkbegrensninger når mange er på veg til eller fra jobb eller når helgeutfarten er aller størst. Dessverre vil arbeid på E18 alltid få konsekvenser for trafikantene, men vi ser at vi skulle ha informert bedre om arbeidene på forhånd. Dette beklager vi og lærer av, sier seksjonsleder Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Jobber for å finne bedre løsninger

Stengingen måtte gjøres på grunn av helt nødvendig arbeid med å forsterke en betongfuge på Bjørnsvikbrua Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen har i helga jobbet sammen med entreprenør for å finne bedre løsninger for de resterende arbeidene, som var planlagt gjennomført kommende helg, slik at belastningene for trafikantene blir minst mulig.

– Etter en samlet vurdering har vi besluttet at vi utsetter de resterende arbeidene med utbedring og forsterking av E18 Bjørnsvikbrua til etter nyttår. Vi kommer tilbake med ny informasjon om arbeidene på nyåret når gjennomføringstidspunkt er eksakt fastlagt. Denne informasjonen skal komme i god tid, sier Eiterjord.

Resterende arbeider vil uansett få konsekvenser for trafikantene

Han understreker at arbeid på E18 på denne strekningen alltid vil få konsekvenser for trafikantene, men at de vil finne en gjennomføring og tidspunkt som gir minst mulig belastning.

Bjørnsvikbrua, som er to separate konstruksjoner – en for hver kjøreretning, er såkalte kassebruer og ble åpnet i 1968. Bruvedlikeholdsarbeidene er helt nødvendige og vil forlenge levetiden.

Les også

Forsiden akkurat nå