Etter å ha gjort tjeneste i over 36 år har Sundklakkstraumen bru fått så store skader at betongen må rehabiliteres. Anbudsfristen for den jobben går ut 14. februar. (Foto: Google)
Etter å ha gjort tjeneste i over 36 år har Sundklakkstraumen bru fått så store skader at betongen må rehabiliteres. Anbudsfristen for den jobben går ut 14. februar. (Foto: Google)

Bru på E 10 blir rehabilitert

Kloridinntrengingen har kommet langt nok på Sundklakkstraumen bru i Lofoten. Nå vil Vegvesenet rehabilitere betongen. 14. februar er datoen å merke seg for de som er interessert i den jobben.

Sundklakkstraumen bru er en 271 meter lang fritt frambygg-bru med et 90 meter langt hovedspenn. Den fører E 10 mellom Gimsøya og Vestvågøya.

Brua ble åpnet i 1976. Mange kystbruer som ble bygd på denne tiden har gjennomgått store reparasjoner på grunn av skader etter kloridinntrenging. Hovedårsaken er at bruene ble bygd med for liten betongoverdekning over armeringen.

Kloridinntrenging kan føre til at betongflak brytes løs. Det har begynt å skje på Sundklakkstraumen bru. Nå skal skadet betong meisles bort og betongoverflatene over hele brua skal få katodisk beskyttelse.

 

Nett av titan

Nøyaktig hvor mye betong som må fjernes, vet man foreløpig ikke. Vegvesenets beregninger tyder på at det blir ca. 16 kbm. Denne betongen skal erstattes med sprøytebetong. Deretter skal betongoverflatene over hele brua dekkes med et nett av titan som vil fungere som anode. Utenpå nettet legges det et 2,5 cm tykt lang med sprøytebetong. Aller ytterst legges det en flytende membran.

Overflatene som skal beskyttes, dekker et areal på 3 893 kvm. Asfalterte flater trenger ikke beskyttelse.

Den som får kontrakten, får ansvar for drift av anlegget for katodisk beskyttelse i 10 år. Vegvesenet har opsjon på forlengelse i ytterligere 10 år.

 

Romslig byggetid

Oppdraget omfatter også utskifting av brurekkverket. Det er nødvendig på grunn av store skader på stolpeinnfestingene som følge av frostsprenging. Det nye rekkverket blir utstyrt med føringsskinne. Til sammen 574 meter rekkverk skal skiftes ut.

Vegvesenet har satt en romslig frist for arbeidet. Ikke før 31. oktober 2015 må jobben være fullført. Det har en naturlig forklaring:

- Vi må legge på sprøytebetong så fort skadet betong er fjernet. Det kan ikke gjøres hvis gjennomsnittstemperaturen er lavere enn fem varmegrader. Det betyr at arbeidet må gjøres i perioden mai-oktober. I vintersesongene blir det ingen virksomhet, sier byggeleder Linda Hansen i Statens vegvesen.

En del av prosjekteringen er utført av Vegvesenet i egenregi. Den som får kontrakten skal selv prosjektere anlegget for katodisk beskyttelse.

 

 

 

Forsiden akkurat nå