Fra støpearbeidene som foregikk sist onsdag.
Fra støpearbeidene som foregikk sist onsdag. (Foto: Martin Vares, Statens vegvesen)

Brenna bru: Støpte 340 kubikk betong på 10 timer

- Vi er i rute. Denne uka har vi utført siste dekkestøp på nordgående løp på Brenna bruer, melder Statens vegvesen i sin oppdatering fra det omfattende veiprosjektet E16 Bjørum-Skaret.

I desember ble det gjennomført dekkestøp på sørgående løp, og denne uka ble dekkestøpet på nordgående bru ferdig. 

10 timer tok jobben med å støpe brudekket på til sammen 40 meter. Foto: Martin Vares, Statens vegvesen

Brenna bruer er to parallelle bruer, hver på cirka 120 meter lengde. Bruene befinner seg vest for den nye Bukkesteinhøgdtunnelen som skal pløye tvers gjennom Sollihøgda. 

Onsdag 18. januar ble de siste om lag 40 lengdemetrene av bruoverbygningen i nordenden av brua støpt. 340 m3 betong ble støpt og jobben tok ti timer å utføre. 

Dette gjenstår nå 

Brenna bruer er to parallelle bruer, hver på ca. 120 meter lengde. Foto: Martin Vares, Statens vegvesen
  • Oppfylling av masser opp til brubanen i hver ende av bruene.
  • Støp av betongrekkverk for de siste 40,5 lengdemeter bruoverbygning i nordenden av bruene.
  • Montering av lysmaster, skiltmaster/skiltportaler.
  • Montering av sluk og overvannsledning under bruene for å samle opp alt vann på bruene og lede det bort.
  • Montering av støyskjerm på nordgående bru (ikke nødvendig på sørgående bru, da støyskjermen på nordgående bru gir tilstrekkelig effekt for de boligene som må skjermes).
  • Landskapstilpassing/tilsåing osv. ved og under bruene.
  • Asfaltering og vegoppmerking (våren 2025)
Les også

Forsiden akkurat nå