Bømlabrua har kritiske skader på bærekablene på grunn av fuktighet. Fylkestinget har nå bevilget penger til raske tiltak. Avfuktingsanlegg for kablene skal på plass innen 2024.
Bømlabrua har kritiske skader på bærekablene på grunn av fuktighet. Fylkestinget har nå bevilget penger til raske tiltak. Avfuktingsanlegg for kablene skal på plass innen 2024. (Foto: Vestland fylkeskommune)

Bømlabrua ruster - og må rustes opp for 85 mill

Bærekablene til Bømlabrua ruster. Den trenger omfattende og kostbart vedlikehold. Nå bevilger fylkestinget 85 millioner kroner til snarlige tiltak.

Fylkestinget i Vestland behandlet saken om denne brua i møte 16. mars 2022.

Kritiske skader

Forfallet på bruer i Vestland er stort og bekymringsfullt, heter det i en nyhetsmelding fra fylket.

På Bømlabrua har en spesialinspeksjon vist at de store bærekablene av stål er i ferd med å få kritiske skadar på grunn av fuktighet. Skadene vil gå ut over bæreevnen til brua om de får utvikle seg. Nå er det bevilget midler til et nødvendig avfuktingsanlegg for stålkablene.

Stålbruer i kystnære strøk er særlig utsatt for fuktskader, og Bømlabrua trenger ny overflatebehandling og vedlikehold. Foto: Vestland fylkeskommune

– Vi er glade for å kunne sette i gang raske tiltak for Bømlabrua. Her er behovet for vedlikehold helt akutt, sier fylkesordfører Jon Askeland.

– Men det er svært mange av de 2071 bruene i fylket som trenger vedlikehold. Det skal vi se på når vi behandler det økonomiske handlingsprogrammet til Regional transportplan i juni, sier han.

Fylkeskommunen har registrert 778 trafikkerte bruer på fylkesveinettet med stor eller svært stor skade, 87 bruer med tilsvarende bæreevneskader, og 444 bruer med stort eller svært stort behov for vedlikehold for å hindre bæreevneskade. Tallene er fra kunnskapsgrunnlaget til Regional transportplan 2022-2033 for Vestland.

Avfuktingsanlegg kommer på plass

Bømlabrua ble ferdigbygd i 2001, og har manglet avfuktingsanlegg for bærekablene. Nå er konsekvensene økte vedlikeholdskostnader og eventuell stenging av brua dersom ikke tiltak blir iverksatt. Stålbruer i kystnære strøk er særlig utsatt for skadar på grunn av fukt og sjøvann, og alle bruer med bærekabler av stål som er bygd etter dette har slike avfuktingsanlegg.

Med bevilgningen i fylkestinget 16. mars kan fylkeskommunen være med på en felles utlysing med Statens vegvesen om avfuktingsanlegg på Bømlabrua og på Stordabrua, som er Vegvesenets ansvar. På denne måten blir totalkostnaden mindre.

Tiltakene på Bømlabrua er kostnadsberegnet til 85 millioner 2022-kroner og vil være ferdigstilt i 2024.

Les også

Forsiden akkurat nå