Ryggedalstunnelen på fylkesvei 820.
Ryggedalstunnelen på fylkesvei 820. (Foto: Nordland fylkeskommune )

BMO Tunnelsikring skal oppgradere Ryggedalstunnelen i Nordland

Fem andre entreprenører ga tilbud på denne jobben.

BMO Tunnelsikring er tildelt oppdraget med å oppgradere Ryggedalstunnelen
på fylkesvei 820 i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften.

Tunnelen ligger på grensen mellom Øksnes og Bø kommune i Vesterålen i
Nordland fylke.

I alt seks entreprenører leverte tilbud da oppdraget ble lyst ut tidligere i sommer:  

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
BMO Tunnelsikring 91.557.913
El-Team 95.703.456
Implenia Norge 96.762.134
Mesta 112.171.626
OneCo Infra 119.069.516
AF Gruppen Norge 120.574.448

Ryggedalstunnelen er 1620 meter lang. Den skal få sikkerhetsutrustning i form av nødstasjoner, radioanlegg med innsnakk, nødstyrepanel, nødstrømsanlegg med UPS og batterier, evakueringslys og stengepunkt i hver ende av tunnelen. Tunnelen skal kunne styres, reguleres og overvåkes av veitrafikksentralen.

Tunnelen ligger på grensen mellom Øksnes og Bø kommune i Vesterålen i Nordland fylke. Illustrasjon: Nordland fylkeskommune

Det skal etableres trekkerørstrasé for høyspent og lavspent gjennom hele tunnelen, samt overvannsledning med sandfangkummer, inspeksjonskummer og hjelpesluker. Det skal også legges dreneringsledning i portalområdene cirka 150 meter inn fra hver portal.

Ny ventilasjon og ny belysning kommer også. Belysningen skal monteres på kabelstige i hele tunnelen. Her blir det noe utstrossing i heng.

Utenfor tunnelen skal det settes opp tekniske bygg, oljeutskillere, brannvannskummer,
vegbelysning, rekkverk og skilt på begge sider av tunnelen.

Noe vann- og frostsikring skal rives og etableres på nytt. Nisjer i tunnelen skal sikres.

Frist for å bli ferdig er årsskiftet 2022/23.

Les også

Forsiden akkurat nå