Telasundet bru på fylkesveg 202 like ved Telavåg i Sund kommune i Hordaland er en av bruene som trenger vedlikeholdsarbeid. BMO Entreprenør ligger godt an til å få den jobben. (Foto: Google)
Telasundet bru på fylkesveg 202 like ved Telavåg i Sund kommune i Hordaland er en av bruene som trenger vedlikeholdsarbeid. BMO Entreprenør ligger godt an til å få den jobben. (Foto: Google) (Foto: GoogleMaps)

BMO leder på Vestlandet

BMO Entreprenør fra Kongsberg ligger godt an til å få to kontrakter på bruvedlikehold på Vestlandet. Firmaet leder begge konkurransene klart. Summen av de laveste anbudene er 37,2 millioner kroner.

Den ene jobben gjelder bruer i Hordaland. På den jobben har BMO Entreprenør gitt et anbud på 19,772 mill. Nr. to er Consolvo fra Lier med 22,363 mill., og nr. tre er Byggservice fra Kvinnherad med 27,985 mill.

Den andre jobben skal utføres i Rogaland. Anbudet fra BMO Entreprenør er på 17,429 mill. Den videre rekkefølgen er: Mesta (20,428 mill.), Veidekke (21,893 mill.) og Byggservice (29,637 mill.).

Oppdraget i Hordaland gjelder arbeid på 23 mindre bruer, pluss en del timebasert arbeid som ikke er definert. Arbeidet skal utføres mellom 10. august i år og 30. september neste år.

I Rogaland skal det utføres arbeid på rundt 40 bruer. Arbeidet vil i stor grad dreie seg om vedlikehold og utskifting av rekkverk. Denne kontrakten har lenger varighet enn kontrakten i Hordaland. Den begynner å gjelder 27. august og varer til utgangen av 2015.

 

Forsiden akkurat nå