E39 på nordsiden av Romarheimsfjorden med utsyn vestover. Fjellskjæringer skal renskes og sikres langs denne strekningen.
E39 på nordsiden av Romarheimsfjorden med utsyn vestover. Fjellskjæringer skal renskes og sikres langs denne strekningen. (Foto: Google Maps)

E39 rustes opp

Billigst av fire: Staren skal utbedre og sikre E39 i Nordhordland

Firmaet lå klart lavest i pris.

I juni lyste Vegvesenet ut et oppdrag som gjelder flere små tiltak på E39 mellom Knarvik og Matre i Nordhordland.

Blant annet skal disse arbeidene gjøres:

Utbedring av to veikryss: Kryssene ved brua i Eikangervåg og ved Høyland samme sted skal utbedres.

Forsterking av skiltplater og fundament: Entreprenøren skal skifte ut og forsterke skiltstolper og fundamenter på strekningen fra krysset i Modalen til Masfjorden. Arbeidet omfatter også utskifting av enkelte skiltplater.

Rensk og sikring av fjellskjæring: Arbeidet gjelder strekningen Eikangervåg-Husdalsvatnet på E39.

Fire entreprenører har levert tilbud på jobben:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Staren 4.748.439
Ainfra 6.655.550
Mesta 6.717.055
Frode Haugsvær Maskin 8.110.785

Staren er tildelt oppdraget. Arbeidene skal være ferdige før desember i år.

Les også

Forsiden akkurat nå