Brua over Tresfjorden blir en 1 290 meter lang fritt frambygg-bru med et 160 meter langt hovedspenn. Den skal bygges av det tyske firmaet Bilfinger Berger, hvis ingen klager på Vegvesenets innstilling innen 29. september. Ill.: Statens vegvesen
Brua over Tresfjorden blir en 1 290 meter lang fritt frambygg-bru med et 160 meter langt hovedspenn. Den skal bygges av det tyske firmaet Bilfinger Berger, hvis ingen klager på Vegvesenets innstilling innen 29. september. Ill.: Statens vegvesen (Bilde: @Per Tormod Nilsen)

Bilfinger Berger bygger Tresfjordbrua

Hvis ingen benytter seg av klagefristen innen 29. september, skal det tyske firmaet Bilfinger Berger bygge Tresfjordbrua. Kontrakten verd 572 millioner kroner blir eventuelt underskrevet i begynnelsen av oktober.

Da jobben ble utlyst, kunne entreprenørene velge mellom en stålkassebru og en fritt frambygg-bru. Det siste alternativet viste seg å bli det billigste.

Tresfjorden ligger i Vestnes kommune i Romsdal. Brua som krysser den får en total lengde på 1 290 meter fordelt på 19 spenn. Hovedspennet blir 160 meter langt. Under det blir et et 32 meter høyt og 60 meter bredt seilingsløp. På hver side blir det et 90 meter langt spenn. De øvrige spennene blir 60 meter lange, bortsett fra endespennene som blir litt kortere.

Pilarene på hver side av hovedspennet skal fundamenteres på senkekasser, som vil stå på henholdsvis 20 og 40 meters dyp. Av de øvrige pilarene skal 13 fundamenteres på utstøpte stålrørspæler med 1 200 mm diameter.

Brua får en total bredde på 13,5 meter. Kjørebanen blir 9 meter bred. Ved siden av den blir det en 3 meter bred gang/sykkelveg.

Øst for brua blir det en 750 meter lang sjøfylling inn mot land. Den skal bygges opp med overskuddsmasse fra den 3 665 meter lange Vågstrandtunnelen. Både brua og tunnelen inngår i E 136. Tunnelen drives av et arbeidsfellesskap mellom Bilfinger Berger og M3 Anlegg fra Bodø. Anleggsstart for tunnelarbeidet finner sted 20. september.

Vest for brua blir det en sjøfylling som vil kreve 50 000 kbm sprengstein. Hvor den skal hentes fra, blir det opp til entreprenøren å avgjøre.

Tresfjordbrua er prosjektert av Multiconsult. Den skal stå ferdig mot slutten av august 2015.

 

 

 

Forsiden akkurat nå