Modell av ny, planlagt E39.
Modell av ny, planlagt E39. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Bertelsen & Garpestad har signert kontrakten for E39 ved Molde

Statens vegvesen signerte mandag kontrakt med Bertelsen & Garpestad om å bygge 9,3 kilometer ny E39 mellom Lønset og Hjelset i Molde kommune.

– Gratulerer med jobben! Dette er et utrolig viktig prosjekt å komme i gang med, og det er svært etterlengtet. Veien er også viktig i forbindelse med sykehusutbyggingen som er på gang på Hjelset, sa utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Davik og daglig leder Øyvind Langemyr fra Bertelsen & Garpestad signerte kontrakten. Prosjektet er en totalentreprise med en verdi på 647 millioner kroner. Bertelsen & Garpestad har med seg Metrostav Norge som underentreprenør på konstruksjon og Sweco Norge som ansvarlig prosjekterende, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Les også

Sikrer sysselsetting

– Vi gleder oss til å komme i gang, og dette er den største kontrakten vi har hatt som hovedentreprenør. Vi trengte denne kontrakten nå for å holde folk i arbeid ut over høsten, og vi håper på å få til et godt samarbeid med Statens vegvesen, sier daglig leder Øyvind Langemyr i Bertelsen & Garpestad.

E39 Lønset-Hjelset

Prosjektet omfatter bygging av 9,3 kilometer ny 2/3-feltsvei med midtdeler mellom Lønset og Hjelset i Molde kommune. Veien bygges avkjørselsfri og for fartsgrense 90 km/t. I tillegg til veibyggingen består anlegget av 18 konstruksjoner med lengde fra fire til 100 meter. Arbeidet skal utføres som totalentreprise der detaljprosjekteringen inngår i leveransen.

Prosjektdirektør Ove Nesje i Statens vegvesen er glad for at E39 Lønset-Hjelset nå endelig har kommet til byggefasen.

– Dette har vi ventet lenge på! Veien som ligger der i dag er for dårlig og har ikke god nok trafikksikkerhet. Nå får vi en standard med 90 km/t og midtdeler. E39 Lønset-Hjelset er også viktig for sykehuset som er under utbygging, så her har vi to statlige prosjekter som er godt koordinert og vil stå ferdige omtrent samtidig, sier Nesje.

Han håper at det gode samarbeidet Statens vegvesen har hatt med Bertelsen & Garpestad på E39 Betna-Stormyra kan bli videreført til prosjektet ved Molde.

Les også

Starter rigging etter ferien

– Vi skal nå ha en samhandlingsprosess der målet er at alle involverte skal bli bedre kjent med hverandre og med kontraktsinnholdet. Parallelt med dette vil byggeplanleggingen i regi av totalentreprenøren pågå. Tilrigging og forberedende arbeider vil så komme i gang over ferien og selve vegarbeidet utpå høsten, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth. Ferdigstilling av prosjektet blir høsten 2023.

Les også

Forsiden akkurat nå