Nå er det lyst ut nye driftskontrakter for veier og gater i to av bydelene i nedbørens hovedstad.
Nå er det lyst ut nye driftskontrakter for veier og gater i to av bydelene i nedbørens hovedstad. (Foto: Bergen kommune)

Bergen kommune med nye driftskontrakter på inntil 240 mill

To bydeler i Bergen trenger ny avtale for drift og vedlikehold av infrastrukturen, og det skal skje i tre forskjellige kontrakter.

Bergens nye konkurranse har navnet EØS 062-2021 Drift, vedlikehold og skjøtsel - Bergenhus og Årstad. Den gjelder dermed de to nevnte bydelene, og består av tre delkontrakter for drift, vedlikehold og skjøtsel, alle treårige kontrakter med opsjoner. 

  • Delkontrakt 1 er en sommerkontrakt for drift og vedlikehold av kommunale veier, gang- og sykkelveier, fortau og trapper i Bergenhus og Årstad. Arbeidene omfatter blant annet renhold av gater og byrom, tømming av bosskorger, tømming av sandfang, lapping med asfalt, vegetasjonsrensk og grøfterensk.
  • Delkontrakt 2 handler om parkdrift i ytre Bergenhus.
  • Delkontrakt 3 dreier seg om vinterdrift av blant annet gater og veier i Bergenhus og Årstad.

Det er stilt såkalt krav knyttet til samfunnsansvar for alle delkontraktene.

Totalt anslått omfang for anskaffelsen er cirka 40 millioner kroner i året, eks. mva. Total avtaleverdi over fem år inkludert opsjonene blir dermed rundt 200 millioner kroner. Maksimal verdi for det hele er på cirka 240 millioner kroner, skriver kommunen i utlysningen.

Kommunen angir også at det for delkontraktene kan gis et klimabidrag fra oppdragsgiveren på inntil en million kroner pr. år.

Varigheten er tre år, og kommunen kan forlenge avtalene i 1+1 år.

Frist for å gi tilbud: 28. februar.

Les også

 

Forsiden akkurat nå