Konsernsjef i Veidekke, Jimmy Bengtsson.
Konsernsjef i Veidekke, Jimmy Bengtsson. (Foto: Bård Gudim, Veoidekke)

Veidekkes resultat for 2019

Bedre resultater for Veidekke innen driftkontrakter og asfalt i fjor

Industrivirksomheten, som omfatter driftskontrakter, asfalt og pukk og grus, klarte i fjor å snu virksomheten til både økt omsetning og resultat.

  Foto: Jarle Skoglund

Omsetningen for Veidekke Industri for 2019 endte på 5,2 milliarder kroner, mot 4,9 milliarder i 2018. Veksten kom innenfor Drift og vedlikehold, som hadde flere pågående kontrakter enn i 2018. Asfaltvolumene i 2019 var på nivå med året før.

Resultatet for 2019 forbedret seg vesentlig til 183 millioner kroner i 2019, fra 40 millioner kroner i 2018. Det var resultatfremgang i alle forretningsområdene, hovedsakelig som følge av gjennomførte forbedringstiltak og prisjusteringer. Resultatmarginen endte på 3,5 prosent for 2019, mot svake 0,8 prosent i 2018.

Les også

Asfaltomsetningen som året før

  Foto: Jarle Skoglund

For asfaltvirksomheten var omsetningen for året på 3,3 milliarder kroner, som er på samme nivå som i 2018. Resultatet før skatt i 2019 var 83 millioner, en sterk forbedring fra 2018-resultatet på 3 millioner kroner, takket være et omfattende forbedringsprogram etter det svake resultatet i 2018.

Men lønnsomheten er fortsatt ikke på et tilfredsstillende nivå, og forbedringsarbeidet i virksomheten videreføres i 2020, heter det i kommentarene fra Veidekke-ledelsen.

Fortsatt svakt i drift og vedlikehold

  Foto: Jarle Skoglund

Omsetningen innen drift og vedlikehold endte på 1,3 milliarder, en økning på 20 prosent fra 2018. Veksten er en følge av at antall pågående prosjekter i porteføljen har økt, blant annet som følge av at Statens vegvesen har forlenget kontraktstiden med ett år i tre kontrakter som etter planen skulle avsluttes i 2019.

Resultatet innen drift og vedlikehold er fortsatt svakt, og endte i 2019 på 7 millioner kroner. Som allikevel er en god forbedring fra 2018 da virksomheten gikk med et underskudd på 35 millioner kroner. Fremgangen kommer som følge av forbedringstiltak og endring i kontraktssammensetningen.

Les også

Totalomsetningen økte med tre milliarder

For hele Veidekke-konsernet, som også omfatter virksomhetene i Sverige og Danmark, økte omsetningen fra 36 milliarder kroner i 2018, til 39 milliarder i 2019. Veksten på 9 prosent kom hovedsakelig i Entreprenør, der omsetningen økte i alle tre land. I Norge bidro høy aktivitet i Oslo og på Vestlandet til veksten, mens virksomhet som ble oppkjøpt i Göteborg i 2018, bidro til vekst i Sverige. I Danmark kan omsetningsøkningen knyttes til høy byggeaktivitet i København.

Resultat før skatt for 2019 ble 941 millioner kroner, mot 591 millioner  kroner i 2018. Resultatet fra 2018 inkluderte prosjektnedskrivinger i den norske anleggsvirksomheten
på 550 millioner kroner, og resultatfremgangen fra 2018 er derfor i hovedsak knyttet til dette. Avsetninger for fremtidige prosjekttap samt avsetninger til restrukturering bidro til svak lønnsomhet i entreprenørvirkomheten.

På bakgrunn av disse resultatene har styret i Veidekke ASA har besluttet å foreslå for generalforsamlingen 6. mai 2020 å utbetale et utbytte på fem kroner per aksje for regnskapsåret 2019.

Les også

Forsiden akkurat nå