BMO Elektro ligger best av til å få oppdraget for Vestland fylkeskommune.
BMO Elektro ligger best av til å få oppdraget for Vestland fylkeskommune. (Illustrasjonsfoto: BMO Elektro)

Bare tre elektroentreprenører ønsket seg femårskontrakt i Fjordane

Lavest i pris ligger BMO Elektro med et tilbud som ligger 10 millioner lavere enn nærmeste konkurrent.

Her er tilbudene som Vestland fylkeskommune hadde fått inn ved anbudsåpningen 17.2:

Entreprenør; Tilbudssum
BMO Elektro AS 46 974 434,-
Mesta AS 56 999 923, 76
Eviny Solution AS 62 607 797,-

Oppdraget er en femårskontrakt fra 1. juni 2023, med sluttdato er 31. mai 2028, og med mulig forlengelse i tre år.

Jobben omfatter blant annet kontroll, funksjonstesting og internkontroll samt periodiske arbeider, reparasjon av skader og utskifting/installasjon av objekter.

Her er noe av utstyret som skal passes på:

 • 47 tunneler med elektriske anlegg
 • 1 trafikksignalanlegg
 • 6 værstasjoner
 • 37 trafikktellepunkt
 • 15 variable skilt
 • 14 bruer med elektriske anlegg
 • 9 sideanlegg med elektriske anlegg
 • 1472 lyspunkter utenfor tunnel
 • 16 kaier
 • 6 ferister
 • 1 varmekabel
Les også

Forsiden akkurat nå