MF "Stavangerfjord" fra Fjord1 slipper biler ombord på Mortavika. Ingen andre rederier har meldt sin interesse for å drive dette sambandet etter 2018.
MF "Stavangerfjord" fra Fjord1 slipper biler ombord på Mortavika. Ingen andre rederier har meldt sin interesse for å drive dette sambandet etter 2018. (Bilde: Anders Haakonsen)

Bare Fjord1 vil drive Mortavika-Arsvågen

Fjord1 skal sannsynligvis drive fergesambandet Mortavika-Arsvågen i mange år framover. Ingen andre har meldt sin interesse for oppdraget. For å drive det forlanger rederiet ikke mindre enn 4,309 milliarder kroner.

En årsak til den formidable anbudssummen er at den dekker drift over lang tid. Driftsperioden er seks år, og Vegvesenet har opsjon på drift i inntil fem år til. Anbudssummen skal dekke drift i hele driftsperioden pluss opsjonsårene.
Årsaken til at opsjonen gjelder i så mange år, er at prosjektet Rogfast kan erstatte fergesambandet en gang etter 2024.
En annen opsjon går ut på at Vegvesenet kan forlange at reservefartøyet settes inn i fast rute. Utgifter i forbindelse med det er også med i anbudssummen.


Vegvesenet får billettinntektene

De reelle utgiftene for Vegvesenet bli vesentlig lavere enn anbudssummen. Kontrakten som skal inngås, er en bruttokontrakt. Det betyr at alle billettinntekter tilfaller Vegvesenet. Den som får kontrakten, får en fast godtgjørelse for tjenesten.
Billettinntektene fra sambandet har steget betydelig de siste årene. I 2014 ble det betalt 214 millioner kroner eks. moms og bompenger.
Fergesambandet Mortavika-Arsvågen inngår i E39. Det krysser Boknafjorden som skiller Sør-Rogaland og Nord-Rogaland. Sambandet er 9 242 meter langt. Målt i antall transporterte biler er det landets nest største. Bare fergene mellom Horten og Moss frakter flere biler. Målt i passasjerer er Mortavika-Arsvågen det største.


Hyppig frekvens

I dag går det tre ferger i sambandet. Når neste konsesjonsperiode begynner, skal det gå fire.
Kravene til frekvens er store. Det skal gå ferge en gang i timen fra begge sider hele natten 7 ganger i uka. Fra mandag til fredag blir det halvtimesruter fra kl. 05. Fra kl. 09.30 blir det avgang hvert kvarter til kl. 21. Deretter blir det halvtimesruter til kl. 01.
Fjord1 har drevet sambandet siden 2007. Konsesjonen går ut ved utgangen av dette året. Hvem som skal drive sambandet i 2017 og 2018 er ikke avklart.

Forsiden akkurat nå