Oslofjordtunnelen er en av tunnelene i kontrakten.
Oslofjordtunnelen er en av tunnelene i kontrakten. (Bilde: Cornelius Poppe / NTB scanpix)

Vegvesenet hadde ønsket flere tilbud: Bare Mesta er interessert i kontrakt for tunneldrift

Vegvesenet kommenterer tunneldriftkontrakten i Akershus.

10. april var tilbudsfrist for driftskontrakten for en rekke tunneler i Akershus fra 2019 til 2024.

Ved tilbudsåpning viste det seg at bare en entreprenør hadde gitt tilbud; Mesta.

Og konsernets pristilbud er på 114.955.026 kroner.

Kontrakten omfatter drift og vedlikehold i tunneler på riks- og fylkesveier i Akershus fylke og en tunnel i Hedmark fylke.

Totalt er det snakk om rundt 20 riksveitunneler og drøyt ti fylkesveitunneler, samt noen viltpassasjer. Kontrakten omfatter de fleste av veitunnelene som ligger rundt Oslo og oppover på Romerike.

60 kilometer tunnel

Kontrakten omfatter om lag 55 kilometer tunnel på riksvei og fem kilometer tunnel på fylkesvei, fordelt på totalt 35 tunneler.

Årsaken til at det lyses ut egen kontrakt på drifts- og vedlikeholdsoppgaver i tunnelene er ifølge Vegvesenet at tunneldrift er et eget fagområdet som er vurdert egnet å ha i en egen fagkontrakt. Antall tunneler i Akershus er omfattende og det er planlagt utbygging av flere tunneler i nær fremtid. Vegvesenet har derfor sett det som hensiktsmessig å etablere en fagkontrakt for tunneldriften i Akershus.

Denne typen kontrakt er brukt av Statens vegvesen også andre steder i landet, blant annet i Oslo, Bergen og Trøndelag.

Hadde ønsket flere tilbydere

– Hvor fornøyd er dere med at det bare kom et tilbud på kontrakten, Even Ingjær i Statens vegvesen?

– Det er alltid ønskelig med flere tilbydere i en anbudskonkurranse, for å sikre best mulig konkurranse om oppdraget. At kun en tilbyder velger delta i konkurransen er mindre enn det vi skulle ønske. Samtidig er tunneldrift et spesialisert fagområde, der markedet er preget av ganske få tilbydere.

– Hvor fornøyd er Vegvesenet med prisnivået på det ene tilbudet som kom?

– Det vil vi ikke kommentere nå.

– Er det aktuelt å trekke utlysningen på grunn av laber interesse, eller er Vegvesenet innstilt på å akseptere tilbudet?

– Da vi er i gjennomføringsfasen av en anskaffelsesprosess vil vi ikke kommentere nå om vi vil akseptere tilbudet eller ikke. Nå skal vi gå gjennom tilbudet til Mesta med firmakvalifisering og kontrollregning av tilbudet før vi fatter en endelig avgjørelse, sier Ingjær til Veier24.

Forsiden akkurat nå