I Liarostunnelen er det ingen tekniske bygg i dag, bare skap som er plassert forskjellige steder. Bildet viser søndre portal hvor et skap er hengt opp på venstre side.
I Liarostunnelen er det ingen tekniske bygg i dag, bare skap som er plassert forskjellige steder. Bildet viser søndre portal hvor et skap er hengt opp på venstre side. (Bilde: Google)

Bare ett anbud på tunneloppgradring i Samnanger

BMO Elektro fra Kongsberg er den eneste som vil oppgradere to tunneler i Samnanger. Anbudsummen er på 35,87 millioner kroner. Til tross for den minimale interessen er prisen litt lavere enn kostnadsoverslaget.

Prosjektleder Frode Lykkebø er overrasket over den lave interessen for oppdraget.

- En årsak kan være at dette er en totalentreprise. Det er ikke vanlig at oppgradering av tunneler lyses ut på den måten. En annen årsak kan være at det er veldig mange slike jobber i markedet nå. Ferieavvikling kan også ha spilt en rolle, sier Lykkebø.

De to tunnelene inngår i fylkesveg 7. Det er den 1 641 meter lange Hagaåstunnelen og den 563 meter lange Liarostunnelen. Begge ble åpnet i 1988.

Hovedjobben blir å gi de to tunnelene en standard som er i samsvar med Tunnelsikkerhetsforskriften (TSF). I den forbindelsen skal det bygges nye tekniske bygg i begge tunnelene. Hvor mange blir det opp til entreprenøren å bestemme. Det blir neppe mer enn ett i Liarstunnelen. I Hagaåstunnelen kan det bli to.

Utskifting av alle viftene i den lengste tunnelen inngår i oppdraget. I den korteste er det ikke vifter.

Jobben må fullføres innen utgangen av oktober neste år.

Forsiden akkurat nå