Riksvei 5 ved Skei i Jølster.
Riksvei 5 ved Skei i Jølster. (Foto: Google Maps)

Riksvei 5 og riksvei 13

Bare 12.000 kroner skiller to tilbud på skiltkontrakt i Sogn og Fjordane

Kveen er hårfint lavest.

Vegvesenet skal endre veiskiltene på to riksveistrekninger i Vestland fylke.

Tre entreprenører har gitt tilbud:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Kveen 1.423.680
Sogn Vegteneste 1.435.413
Presis Vegdrift 2.370.900

NB: Tilbudene skal som vanlig kontrollregnes og evalueres før noe er avgjort.

Og dette skal skje:

På strekningen riksvei 5 Amla-Skei skal eksisterende skilt med fundament og skiltstolper rives og fjernes, og skiftes ut etter en oppsatt plan.

På riksvei 13 mellom Sogndal og Hella skal skiltene fornyes på eksisterende
stolper og folie på skilttavler.

Les også

Forsiden akkurat nå