Riksvei 13 mellom Tau og Årdal i Rogaland.
Riksvei 13 mellom Tau og Årdal i Rogaland. (Foto: Statens vegvesen)

B&G skal utbedre riksvei 13 mellom Tau og Årdal

Her blir det bedre sideterreng for vel ni millioner kroner.

Strekningen Tau-Årdal i Ryfylke i Rogaland er om lag 30 kilometer lang. Sideterrenget skal rustes opp, og ett har levert tilbud på oppdraget.

Det er Egersund-selskapet Bertelsen & Garpestad, og prisen er 9.125.728 kroner. Det skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Arbeidene dreier seg hovedsakelig om tre ting på denne strekningen med en ÅDT på 2.600:

– Vi skal fjerne kratt og trær for å bedre sikten langs vegen. Vi skifter og forsterker eksisterende rekkverk der det er nødvendig. Og vi fjerner eller sikrer elementer som kan gi bråstans ved utforkjøring. Dette kan være snakk om store steiner, stubber, trær, dype bekkeløp og vann. Det vil også være aktuelt å sette opp rekkverk på flere steder enn i dag, sier byggeleder Einar Hauge i Statens vegvesen.

Arbeidet starter 16. august, og skal være ferdig 30. november.

Trafikken på veien øker under helgeutfart. Veiarbeidet vil stoppe hver fredag klokka 12. Det kan bli aktuelt med kvelds- og nattarbeid når det er hensiktsmessig.

Les også

Forsiden akkurat nå