Dagens E39 mellom Leirvika og Renndalen er flere steder smal og svingete, og holder ikke fullverdig europaveistandard.
Dagens E39 mellom Leirvika og Renndalen er flere steder smal og svingete, og holder ikke fullverdig europaveistandard. (Foto: Statens vegvesen)

Bertelsen & Garpestad har best forhold mellom pris og kvalitet: Kan få kontrakten for E39 Leirvika-Renndalen

Tilbudet er på snaue 200 millioner kroner.

Kartet viser hvordan nyveien kommer til å gå i forhold til dagens trasé. Illustrasjon: Statens vegvesen

I begynnelsen av august meldte Statens vegvesen at de tok med seg fire entreprenører videre i konkurransen om byggingen av ny E39 Leirvika-Renndalen, og det var disse fire:

  • Bertelsen & Garpestad
  • Consto Anlegg Midt
  • Mesta
  • Søbstad

Strekningen er en del av E39 Betna-Stormyra.

Det var ni entreprenører som meldte sin interesse for å bygge denne første delstrekningen.

 
Bertelsen & Garpestad hadde best forhold mellom pris og kvalitet på kontrakten for E39 Leirvika-Renndalen, og er innstilt som vinner av konkurransen, melder Vegvesenet. Tilbudssummen er på 198,5 millioner kroner.
 
Klagefristen er 25. september. 
 
 

Slik ser prosjektet ut

E39 Leirvika-Renndalen er den første parsellen av i alt tre parseller som skal bygges i prosjektet E39 Betna-Stormyra. Samlet vil de tre utbyggingene gi 26 kilometer ny vei med gul midtlinje.

Mellom Leirvika og Renndalen skal det bygges 4.8 kilometer ny vei, der cirka 40 prosent ligger utenfor dagens vei. I kontrakten inngår det to bruer på henholdsvis 55 og 54 meter, samt en driftsundergang for skogbruket på 22 meter. Byggetiden er beregnet til rundt to år.

Dagens vei er smal (under seks meter noen steder), har mange svinger og enkelte partier med svært dårlig sikt. Den nye veien skal bygges med en bredde på ni meter og får en langt bedre standard med bedre framkommelighet og økt trafikksikkerhet for både privat- og næringstrafikken.

Les også

Forsiden akkurat nå